Norge

Brukte 200.000 på internreklame for skrotet IT-prosjekt

I videoen beskrives IT-prosjektet i politiet som «et av de største og viktigste stegene vi har tatt». Nå er det stanset.

 • Andreas Slettholm
  Kommentator

BAKGRUNN:

Les også

IT-prosjektet til 240 mill. skulle revolusjonere norsk politi. Nå blir det stanset. Ingenting er levert.


«Nå er det på tide å ta det neste steget — et av de største og viktigste vi har tatt: Vi skal bygge en grunnmur av løsninger som skal sette standarden for fremtiden. Vi kaller det Merverdiprogrammet».

Slik lyder en animasjonsfilm Politidirektoratet fikk utarbeidet, til en pris på over 200.000 kroner. Se videoen øverst i denne saken.

Filmen er kun brukt internt, og er en reklame for den nye storsatsingen i politiet. Nå er prosjektet stanset.

Har du tips om denne eller andre saker om IT-prosjekter i offentlig sektor? Kontakt våre journalister

Må leve med gammel infrastruktur

Politiet må leve med den gamle «grunnmuren» en stund til, og nye tjenester vil bygges på toppen av datasystemer som tidligere er omtalte som sårbare og utdaterte.

Politidirektoratet har brukt 240 millioner kroner fra 2010 til i dag på det som skulle være en IT-revolusjon i politiet.

Pengene er i sin helhet brukt til forberedelser, som valg av konsept, forprosjekter og kvalitetssikringer.

Kakediagrammet under viser kun de regnskapsførte utgiftene til og med 2012. Saken fortsetter under grafikken.

Dette har pengene gått til

Ifølge Politidirektoratet har prosjektet hatt et direkte forbruk på cirka 227 millioner kroner frem til mai 2015, forutenrundt 12 millioner til «modningsaktiviteter» i politiet.

I en e-post til Aftenposten opplyser de hva pengene har gått til:

 • Utarbeidelse av konseptutvalgsutredning
 • Anskaffelse av hovedsamarbeidspartner
 • Støtte og oppfølging på kvalitetssikring av konseptvalget
 • Forberedelser til forprosjekt
 • Gjennomføring av forprosjekt
 • Utvidet forprosjekt som følge av anbefalinger om «ytterligere modning» i politiet
 • Bestillinger fra linjen, herunder målbilder, virksomhetsutvikling, pilotprosjekter mm.
 • Støtte og oppfølging på kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag
 • Risikoreduserende tiltak
  I tillegg kommer altså videoen, der Politidirektoratet skriver:

«Som et ledd i å formilde politiets målbilder for Merverdiprogrammet internt i politiet og til samarbeidspartnerene i straffesakskjeden, ble det i 2013 laget en liten animasjonsfilm. Kostnaden for den var litt over 200.000 kr.»

Totalt 132 årsverk har gått med på programmet siden 2011, hvorav rundt 40 prosent er politiets egne ressurser. Resten er eksterne konsulenter.

POD: Mye kan gjenbrukes

Politidirektoratet understreker at de gjennom prosjektet har fått en «betydelig forbedring av modenheten på IKT-styring i politiet».

Dette vil være viktig for moderniseringen av politiet selv om prosjektet stanses, ifølge Cato Rindal, leder i Politiets IKT-tjenester.

— Det er gjennomført pilotprosjekter som en del av Merverdiprodrammet som har ført til endringer i hvordan politiet i dag jobber med straffesaker og tydeliggjort muligheten for bedre politiarbeid på stedet og digitalisering av politiet, sier Rindal.

Artikkelen fortsetter under kommentaren

Kommentator Helene Skjeggestad

I politiet handler det om å redde liv. Da har man ikke tid til å vente på å få logget seg inn.Det er særlig betenkelig at dette skjer i politiet. Dette var sektoren alle var politisk enige om måtte styrkes etter 22. juli og Gjørv-kommisjonen.

Les hele kommentaren:

Les også

«Nok et trist IT-kapittel»

Anundsen: Begrenser risikoen

Skrotingen av programmet innebærer ifølge justisminister Anders Anundsen (Frp) at risikoen for kostnadsoverskridelser og forsinkelser begrenses.

— Her lener vi oss blant annet på erfaringene fra Nav: Veldig store prosjekter er krevende å styre og har høy risiko for at de vil gå galt. Med å prioritere å gjennomføre små prosjekter gradvis, så får vi større gjennomføringsevne, sier Anundsen.

Som tidligere meldt, vil blant annet den «nye straffeloven», som ble vedtatt i 2005 men er utsatt i påvente av nye datasystemer, likevel bli innført på gamle datasystemer til høsten.

Killengreen: Ikke mitt ansvar

Ingen Killengreen var politidirektør frem til 2011. Foto: Stian Lysberg Solum

Ingelin Killengreen er direktør for fagetaten for IKT i det offentlige, Difi. Hun mener politiets valg er helt i tråd med Difis råd, og påpeker at IKT-prosjekter i offentlig sektor har en tendens til å bli svært omfattende, og at risikoen for overskridelser, forsinkelser eller dårlige tilpassede leveranser dermed blir svært stor.— Ved å dele opp store prosjekter i mindre deler, begrenses risikoen, man vinner erfaring og har større justeringsmuligheter, sier Killengreen.

Killengreen var selv politidirektør frem til 2011. Selv om Killengreen i mange år var en sterk pådriver for større IKT-satsing i politiet, avviser hun at hun hadde noen rolle når det kommer til utformingen av det såkalte Merverdiprogrammet.

— Vi fikk satt av penger til å starte et forprosjekt, som skulle danne et oversiktsbilde, for å definere hva vi egentlig skulle lage. Men det var et prosjekt, og ikke et program, som er mye mer omfattende. Konklusjonene for hva slags modernisering politiet skulle gjøre, var ikke trukket da jeg gikk av, sier Killengreen.

Killengreen trakk seg tidlig i 2011.

— Jeg sluttet før man startet investeringene i IKT i politiet, sier Killengreen.

Bla deg gjennom tidslinjen over IKT-trøbbelet i politiet

 1. Les også

  Regjeringen har brukt en kvart milliard på prosjekt som skulle revolusjonere norsk politi - nå blir det stanset

 2. Les også

  Anundsen beordrer ny straffelov neste år

 3. Les også

  Politiet bruker omtrent én milliard årlig på IKT

Relevante artikler

 1. NORGE

  Dette dokumentet viser overforbruk av 37 millioner skattekroner. Slik ble det skjult for offentligheten.

 2. NORGE

  Politiets datasystemer var nede i timevis for andre gang på to måneder: - Kan svekke sikkerheten for både mannskaper og publikum

 3. NORGE

  Vårt nye supervåpen, skrøt politisjefene. 11 år senere er våpenet som skulle stoppe utenlandske kriminelle, ennå ikke i bruk.

 4. KULTUR

  Operaens IT-system til 35 millioner utsatt: – Høy risiko

 5. POLITIKK

  Politiets Fellesforbund ut mot konsulentbruken i politiet

 6. ØKONOMI

  Bompengemillioner kan gå tapt: Alarmen gikk etter få måneder, men prosjektet fikk fortsette