Norge

Politiet: Sannsynlig med terror det neste året

Terroren gjelder uniformerte personell. - Det er ikke befolkningen som sådan som har fått et økt trusselnivå, sier politidirektøren.

Reidar Humlegård i Politidirektoratet orienterer om sikkerhetstjenestens nye trusselvurdering.
  • Aftenposten.no

— Det er en trussel som preges av lite planlegging og kan enkelt gjennomføres av enkeltpersoner, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård på en pressekonferanse i dag etter at PST gikk ut med varsel om økt fare for terror i Norge det neste året.«Innenfor de kommende 12 månedene er det sannsynlig at det kan trues med, og bli forsøkt utført, terrorangrep i Norge», skrev PST i en pressemelding.

Humlegård sier trusselen er spisset mot forsvar, politi og politikere - ikke mot folk flest.

Også Norges naboland og flere andre land har sendt ut terrorvarsel.

FLERE SAKER OM TERROR I DAG:

Statsminister Erna Solbergs redegjørelse i Stortinget der hun forsvarer at Norge skal bidra militært mot IS

Arbeiderpartiet: Trusselen endrer ikke Norges Irak-bidrag

Aftenpostens Per Anders Madsen: Betyr det 20 eller 70 prosent sannsynlighet?