Prostituerte får erstatning for tapt arbeidsfortjeneste

Åtte prostituerte kvinner utsatt for grove ran og mishandling får erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Borgarting lagmannsrett har bestemt at fire menn skal betale 15.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste til åtte utenlandske kvinner som de er dømt for å ha ranet og mishandlet, skriver Dagbladet. I tillegg må mennene betale 50.000 kroner i erstatning til hver av kvinnene.

Kvinnene livnærte seg av å selge sex i Norge. I august i fjor gjorde en av mennene avtaler med de prostituerte via en nettside. Han avtalte å møte kvinnene i deres boliger, og når han kom dit, sørget han for at kameratene også kom seg inn.

Kvinnenes advokat Karoline Henriksen ved Advokatfirmaet HBN Henriksen Bakke-Nielsen ANS er fornøyd med dommen.

- Prinsipielt kunne ikke vi se noen grunn til at prostituerte ikke får det samme erstatningsvernet i likhet med alle andre som yter lovlige tjenester, sier hun.

De fire mennene i begynnelsen av 20-årene ble i august i fjor dømt i Oslo tingrett. To av mennene ble dømt til 3,5 års fengsel - de to andre til sju år og 2,5 år. Tre av de dømte er russiske statsborgere med tsjetsjensk bakgrunn, den fjerde er svensk statsborger.

Den ene av mennene har allerede bestemt seg for å anke den nye dommen om å betale for tapt arbeidsfortjeneste til Høyesterett.

Les også

Det må gjentas gang etter gang: Prostitusjon er ikke et yrke | Andrea Sjøvoll

Les også

Prostitusjon og menneskeverd

(©NTB)