Reineiere ber Bane Nor dekke tap etter påkjørsler

Reinbeitedistriktet i Nordland som har mistet rundt 135 reinsdyr etter togpåkjørsler den siste tiden, mener Bane Nor bør erstatte både dyra og andre utgifter.

Reinbeitedistriktet i Nordland som har mistet rundt 135 reinsdyr etter togpåkjørsler den siste tiden, mener Bane Nor bør erstatte både dyra og andre utgifter.

– Skal man hindre påkjørsler, må Bane Nor gå inn med økonomisk støtte, slik at vi har mulighet til å samle rein ved jernbanelinjene, sier leder Torstein Appfjell i JillenNjaarke reinbeitedistrikt til VG.

Han forteller at de har hatt store utgifter til bruk av helikopter for å samle flokken som fortsatt befinner seg langs den ulykkesutsatte strekningen på Nordlandsbanen.

– Det dreier seg om 600.000 kroner i kostnader til nå, og det er en tredjedel av flokken som er brakt i sikkerhet. To tredjedeler er igjen. Det blir enorme kostnader for å samle alle, sier Appfjell.

Bane Nor: Dette får vi ta på møtet

Appfjell sier det er vanskelig å gi et eksakt erstatningsbeløp som han mener Bane Nor bør stille opp med, men at han vil presentere et overslag for statsforetaket.

– Vi kommer til å sette opp et overslag. Reindriften skal også bære sine driftsutgifter, men når de overstiger det som er rimelig, mener jeg Bane Nor er pliktig til å bidra med økonomisk støtte. Neste uke skal Bane Nor ha et møte med reineierne angående ulykkene den siste tiden.

Områdedirektør Thor Brækkan i Bane Nor sier at de må diskutere disse spørsmålene med reineierne.

– Vi har en avtale med dem i dag om bidrag til å samle inn med helikopter, men dette får vi ta på møtet når vi treffer dem, sier Brækkan, som viser til at det også er en gjeldende ordning med erstatning for drepte dyr.

Lørdag sist uke ble over hundre reinsdyr drept da et godstog kjørte inn i en flokk nær Kvalfors sør for Mosjøen lørdag sist uke. Syv andre påkjørsler skjedde også på den samme strekningen sist uke, ifølge Bane Nor.