Norge

SV vil «redde» forsvarsbudsjettet med kampflykutt

Regjeringen må vurdere å kjøpe færre nye kampfly for å unngå omfattende kutt i Forsvaret, mener SVs Bård Vegar Solhjell.

Bård Vegard Solhjell.
  • Ntb

Nyheten om at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) foreslår å kutte over 1.500 stillinger i Forsvaret og legge ned ni militærbaser i langtidsplanen for Forsvaret, slo ned som en liten bombe da Dagens Næringsliv la ut saken onsdag kveld.

Reduksjonene skjer for å få plass til nysatsinger og presenteres som rasjonalisering, effektivisering og betydelig satsing.

Dagens Næringsliv skrev atforsvarsministeren foreslår å kutte 1500 stillinger.

Mer enn regjeringen

Kuttplanene får selv SVs militærpolitiske talsmann til å reagere:

— For første gang i historien vil SV bruke mer penger enn Høyre og Fremskrittspartiet til drift av hæren, kystvakten og marinen. Det er helt nødvendig. Og en slik satsing er fullt mulig å gjennomføre ved å kutte i antall nye kampfly, sier Solhjell til NTB.

— Marine, hær, kystvakt og overvåking er helt grunnleggende for et land med så store interesser i nord. Også SV vil kutte noe i stab og byråkrati, og totalt foreslår vi et noe slankere forsvarsbudsjett enn regjeringspartiene. Men altså mer til tradisjonell drift, fordi vi kjøper noen færre «Rolls-Royce», sier Solhjell.

Ti færre

Norge har i dag to F-35-fly som brukes til opplæring ved Luke Air Force Base vest for Phoenix, Arizona. Etter planen skal vi kjøpe 52 fly til en samlet pris av 66,2 milliarder kroner over de neste årene.

— Vi mener at vi kan kjøpe fire nye fly det neste året fremfor seks, og at vi totalt kan kjøpe ti færre enn det som er opprinnelig plan. De frigjorte milliardene vil vi bruke på å unngå så omfattende kutt i det øvrige budsjettet som det regjeringen legger opp til, sier Solhjell.

Tilslutning

Ifølge Dagens Næringsliv har langtidsplanen for Forsvaret fått tilslutning i regjering, men likevel skal planen ikke sendes Stortinget før i slutten av juni.

— Dersom dette stemmer, er det uheldig. Da rekker Stortinget ikke å behandle langtidsplanen før statsbudsjettet for neste år, noe som betyr at 2017 blir et pauseår. Det kan i så fall tyde på at regjeringen spekulerer på å skyve planen ut av valgkampåret, sier Solhjell.

Hæren rammes mest

I Eriksens Søreides forslag kuttes i overkant av 1.500 stillinger fordelt på 1.100 militært ansatte og 450 sivile. Det er beregnet en besparelse på 2,4 milliarder kroner på fire år, og at 23 milliarder kroner frigjøres over 20 år.

Ifølge DN skal 2. bataljon ved Skjold med 700 ansatte legges ned. Kystjegerkommandoen i Sjøforsvaret skal bort, og det samme skal Sjøheimevernet. Etter hvert skal kystkorvettene, MTB-ene, fases ut. Dessuten foreslås antall musikkorps i Forsvaret redusert. Basene Trondenes, Harstad Syd, Åsegarden, Setnesmoen, Kjeller, Andøya, Kjevik, Nærøysund og Grunden 22 blir historiske dersom planen blir vedtatt.

Hensikten med forslagene skal være å få på plass nysatsinger, men også sørge for samsvar mellom bevilgninger, struktur og oppgaver.

Les også

  1. Tenker Norge feil om sitt forsvar – og Finland riktig?

  2. Regjeringa legg opp til dramatisk svekking av Forsvaret | Liv Signe Navarsete