Norge

Ingen avgjørelse i Jensen-juryen søndag heller

Norges siste jury har hatt rådslagning siden onsdag klokken 13, og er trolig den juryen som har brukt lengst tid.

Borgarting lagmannsrett melder at juryen vil fortsette sitt arbeid med saken mot ekspolitimannen Eirik Jensen mandag.

 • NTB
 • Frode Sætran
 • Jan Gunnar Furuly
  Journalist

Juryen satt samlet i saken både lørdag og søndag, uten å komme frem til noen kjennelse.

Mandag vil være den sjette dagen at rådslagningen fortsetter.

De ti jurymedlemmene har ennå ikke kommet frem til en avgjørelse i saken. De skal avgjøre spørsmålene om tidligere politimann Eirik Jensen er skyldig i omfattende hasjimport og i korrupsjon i samarbeid med Gjermund Cappelen.

 • Er Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til Gjermund Cappelens hasjinnførsler?
 • Er Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

Under hvert hovedspørsmål er det et tilleggsspørsmål om forholdet er å anse som grovt.

Minst syv av juryens ti medlemmer må svare ja på spørsmålene for at Jensen skal finnes skyldig.

Rådslagningen er den lengste noen gang i Norge. Det er også den siste gangen at en lagrette benyttes ettersom juryordningen nå avvikles. Lagrette er den norske betegnelsen på en jury som avgjør straffespørsmål.

Avgjørelsen kan komme søndag, men sikkert er det ikke. Juryen har ingen tidsfrist på seg. Før medlemmene trakk seg tilbake onsdag klokken 13, fikk hver og én av dem utlevert fire permer av retten, til sammen rundt 1000 sider, som inneholder temaene de skal gå gjennom og ta stilling til.

Her, i lokalene til Borgarting lagmannsrett i Oslo, pågår lagrettens rådslagning. F

Les mer om

 1. Eirik Jensen-saken
 2. Krim
 3. Eirik Jensen
 4. Gjermund Cappelen