Norge

Skal lage batteridrevet fiskebåt

Et norsk båtbyggeri satser nå på å bli verdens første leverandør av miljøvennlige fiskebåter.

afp000683573-AYHDP4el4H.jpg Sannum, Tore

 • Gemini
 • Christina Benjaminsen

Båtbyggeriet Selfa Arctic AS i Trondheim er i gang med å bygge en hybrid fiskebåt i tett samarbeid med norske fiskere og SINTEF— forskere. Når den første sjarken står klar i oktober, skal den ifølge daglig leder i Selfa Arctic Erik Iansen være utstyrt med en batteridrevet el-motor.

– Utfordringene har til nå vært å finne batteriløsninger som er robuste og billige nok, forteller prosjektleder i SINTEF Jørn Eldby, men med dagens teknologi er dette gjennomførbart.

Så langt har SINTEF utført en rekke simuleringer av ulike driftsmønster for mindre fiskefartøy for å kartlegge fartøyenes kraftbehov. Beregningene viser at energiforbruket til og fra fiskefeltet utgjør 60-70 prosent av det totale forbruket under turen.

Økonomisk løsning

– Samtidig vet vi at tiden som brukes til og fra feltet bare utgjør en fjerdedel av hele fisket. Målet har vært å dimensjonere batterikapasiteten slik at selve fisket kan gjøres uten at dieselmotoren er i gang. Dette reduserer slitasjen på motoren vesentlig sammenlignet med en dieselmotor som går på tomgang under store deler av dagen, sier Eldby.

Les også:

Les også

Nå lysner det for smart strømbruk

I tillegg har SINTEF gjort beregninger som viser kostnader og besparelser ved aktuelle hybride løsninger. Stadig billigere batterier, sammen med reduserte drifts— og vedlikeholdskostnader, forventes å veie opp for noe høyere investeringskostnader.

–Vi ser en fremtid i hybride fiskebåter, både teknologisk og økonomisk. Under normale driftsforhold vil drivstofforbruket reduseres med over en tredjedel, sier Eldby.

Satser på sjarken

Det har altså gjort at båtbyggeriet Selfa Arctic AS i Trondheim nå satser på å realisere ideen med å bygge en hybrid sjark. Her er optimismen knyttet til hybrid-løsningen stor:

– Vi satser tungt på miljøvennlige båter, og merker at fiskerne selv er veldig interessert. Vi erfarer at både redere og bransjen generelt er interesserte i miljøvennlige båtkonsepter. Bellona, som vi samarbeider med i flere prosjekter, har også gitt oss gode tilbakemeldinger; de ønsker denne typen båter velkommen, forteller Erik Iansen i Selfa.

Les også:

Les også

Tesla-sjefen: Vi har en lang vei å gå

Nå bygger vi også en hybrid passasjerbåt med plass til 25-30 passasjerer. Denne må imidlertid ha en litt annen løsning fordi såpass mange passasjerer krever et enda letterere skrog.

Miljø og HMS

Tanken er at sjarken skal komme seg både til og fra fiskefeltet ved hjelp av el, men at diesel-motoren skal kobles inn etter behov. Når fisket er i gang, er det bare den elektriske motoren som skal sørge for driften.

Dette vil kunne få store positive miljøfølger fordi det vil bidra til å reduserer CO2-utslippene i takt med det reduserte drivstofforbruket, men også fordi det vil gjøre arbeidsmiljøet til fiskerne bedre: Å fiske i timevis med en dunkende dieselmotorer er krevende på grunn av både støy og forurensende eksos, mener SINTEF.

Lang levetid

Batteriene i sjarken som nå er under bygging, tåler ca 4000 ladinger. Om en fisker er 140 dager i året på sjøen, og båten lades hver gang, vil det gi 25 års levetid. Det er samme levetid som en vanlig dieselmotor, ifølge SINTEF.

Den hybride motorløsningen som er valgt i sjarken, er en såkalt seriehybrid. Det betyr at 70-100 prosent av energien kommer fra batteriet, men at den støttes av en dieselmotor som står i enden av drivlinjen.

Les også:

Les også

Baker med sol og parabol

– Dette vil gi båten energi selv om batteriene går tom, men har også en viktig funksjon med tanke på sikkerhet, forklarer Erik Ianssen i Selfa.

– Vi ser også et stort potensial for mindre, hybride fartøyer innen havbruk og havneservice. Her er ikke fordyrende back-up løsninger med dieselmotor nødvendig i samme grad. Strømtilgang finnes innen kort rekkevidde, noe som muliggjør rene og billigere batteriløsninger, sier Eldby i SINTEF.

Selfa har fått støtte til sine prosjekter fra både Transnova og FHF (Fiskeri og Havbruksnæringens Forskingsfond).

Artikkelen er først publisert iGemini.no

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Her er roboten som fjerner fiskeben

 2. ØKONOMI

  Hurtigbåtene skal bli utslippsfrie. Denne kan bli løsningen.

 3. ØKONOMI

  Aldri har det vært vanskeligere å bli fisker. 20 år gamle Sander slapp gjennom nåløyet.

 4. NORGE

  Volvo Lastvagnar: Diesel kommer til å være med oss i mange år fremover

 5. BIL

  Denne elbilen «lades» på tre minutter - men den kan bare fylle tanken to steder i landet

 6. BIL

  Disse biltrendene tror ekspertene vil prege det neste tiåret