Aktor i Valdres-saken: Vurderer anke til Høyesterett

Moren i Valdres-saken er dømt til åtte måneders betinget fengsel for grov mishandling av datteren. – Anke til Høyesterett vil vurderes, sier statsadvokaten.

Medforsvarer Ann-Turid Bugge og forsvarer Aasmund Olav Sandland under rettssaken i Eidsivating lagmannsrett. Den tiltalte moren ble torsdag delvis frifunnet i saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
  • NTB

Eidsivating lagmannsrett har dømt den 47 år gamle kvinnen for grov mishandling av 13 år gamle Angelica Heggelund, men frifunnet henne for å ha hensatt datteren i hjelpeløs tilstand.

Kvinnens forsvarer, advokat Aasmund Olav Sandland, sier dommen er grei å leve med.

– Dommen er en radbrekking av både tiltalen og av dommen i førsteinstans. Den er meget grundig og er ganske langt unna det som har vært påtalemyndighetens standpunkt fra starten av, sier han til NTB.

Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe sier at både tingretten og påtalemyndigheten har lagt til grunn en betydelig strengere reaksjon.

-Vi skal de nærmeste 14 dagene vurdere om det er grunnlag for å anke til Høyesterett, noe det absolutt er en viss sannsynlighet for, sier statsadvokat Dymbe. Han legger til at han er overrasket over graden av de formildende omstendighetene.

Vurderer anke til Høyesterett

I Valdres tingrett i mai i fjor ble kvinnen dømt til tre års fengsel. Ankesaken i Eidsivating lagmannsrett på Hamar gikk over tolv dager i januar og begynnelsen av februar. Her la statsadvokaten ned påstand om samme straff, ett år mindre enn han ba om i tingretten.

Resultatet i ankesaken ble altså langt mildere straff – åtte måneders betinget fengsel. Angelicas mor slipper dermed å sone, men får en prøvetid på to år.

Lagdommer Ørnulf Røhnebæk og hans meddommere har ikke funnet det bevist at kvinnen hensatte datteren i hjelpeløs tilstand, og de har dermed kommet fram til at hun frifinnes på det første av de tre punktene i tiltalen.

I dommen legges det vekt på at det var et symbiotisk forhold mellom mor og datter «som åpenbart har gjort det vanskelig for tiltalte å ta den styringa som en forelder må ta i en kritisk situasjon».

Oppreisning til far

– Det legges ved denne vurderingen stor vekt på siktedes situasjon. Verken hensynet til den alminnelige lovlydighet eller hensynet til å avholde tiltalte fra nye straffbare handlinger gjør det påkrevet at straffen fullbyrdes, heter det i dommen.

I tillegg slutter lagmannsretten seg til avgjørelsen i tingretten der kvinnen ble dømt til å betale 125.000 kroner i oppreisning til 13-åringens far. Begrunnelsen er at jenta døde som følge av grov uaktsomhet fra tiltaltes side.

– Angelica skulle ha vært under kyndig medisinsk behandling i alle fall fra midten av november 2015. Om hun da hadde blitt innlagt på sykehus for re-ernæring, hadde hun vært i live i dag. Det var grovt uaktsomt av tiltalte å ikke sikre helsehjelp til Angelica, fastslår tingretten.

Satte juice i halsen

13 år gamle Angelica Heggelund ble funnet død i en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring, eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

Moren forklarte seg i retten under ankesaken og fortalte at datteren hadde satt juice i halsen da hun skulle gjøre klar grønnsaker til middagen nyttårsaften.

– Hun fikk det ikke opp. Og så husker jeg ikke mer før jeg ringte, forklarte moren fra vitneboksen.

Førstestatsadvokat Dymbe trakk i retten fram at sakkyndige anslår tidspunktet for jentas død til å være seks til tolv timer forut for helsepersonellets utrykning. Lagmannsretten mener imidlertid at det ikke er ført tilstrekkelig bevis for dette, noe moren dessuten har nektet for at kunne være tilfelle.

– Jeg vet at jeg ringte 113 med en eneste gang og bare ba om hjelp og veiledning, sa moren i retten.