Norge

Han har skrevet bok om norsk barneverns rykte i Polen. Forfatteren mener diplomatstriden skyldes misforståelser.

Polsk journalist og forfatter er redd for at saken om den polske konsulen som utvises fra Norge, vil gjøre dialogen mellom landene verre.

Den polske journalisten og forfatteren Maciej Czarnecki har vært aktiv i debatten om polske barn og norsk barnevern. Han mener de to partene må nyansere måten de snakker om saken på.
  • Mathilde Waale
    Journalist

Saken om konsul Slawomir Kowalski som ble utvist fra Norge etter å ha havnet i bråk med barnevernet og politiet, er blitt mye omtalt. Han ble mandag erklært som uønsket diplomat i Norge.

Den polske journalisten og forfatteren Maciej Czarnecki har vært aktiv i debatten om polske barn og norsk barnevern.

Han har skrevet boken «Barn av Norge. Om den (over) beskyttende staten», og har prøvd å finne ut av hva som ligger bak det dårlige ryktet norsk barnevern har fått i Polen.

– Dette er ikke bra for noen av partene, hverken Norge eller Polen. Vi risikerer at dialogen blir enda verre, og det er svært uheldig for begge landene, sier Czarnecki.

Les også

Polen svarer Norge med å utvise diplomat. Nå vekker striden internasjonal oppsikt.

– Blir lett misforståelser

Da utenriksdepartementet gjorde det kjent at den polske konsulen skulle utvises fra Norge, svarte Polen med å utvise en norsk konsul fra landet.

– Dette er så klart synd, det hjelper ikke å skulle overgå hverandre. Det blir altfor lett misforståelser av at partene skal drive og undergrave hverandre, forklarer Czarnecki, og legger til:

– Barnevernet gjør en innsats og tar initiativ når det gjelder problematiske forhold i familier.

Den polske journalisten og forfatteren mener han vet hvorfor polakkene har så liten toleranse for det norske barnevernet.

– I Polen finnes det ikke noe barnevern, der har vi kun sosialarbeidere. De griper ikke inn med mindre det er snakk om virkelig alvorlige familieforhold, som vold og misbruk. Og når de polske ikke er vant med at noen griper inn før det virkelig er alvorlig, har de også mindre aksept for at barnevernet trer inn tidligere, sier Czarnecki.

Les også

Forsker om diplomatstriden: – En spektakulær situasjon

Den polske journalisten og forfatteren Maciej Czarnecki har vært aktiv i debatten om polske barn og norsk barnevern. Han mener de to partene må nyansere måten de snakker om saken på.

Maciej Czarnecki vet ikke om det er riktig å kalle situasjonen med den polske konsulen for en konflikt mellom Norge og Polen.

– Jeg vil heller si at dette er en misforståelse fra begge sider. Polakkene er uenige i det barnevernet gjør, de tror at barnevernet kun er ute etter å ta vekk barn fra familiene sine. Når man konstant hører én variant av historien, er det også den man velger å tro på, sier journalisten og forfatteren.

Han understreker at det handler om feil fra både norsk og polsk side. Det norske barnevernet skal også ha tatt unger fra familier, der de ikke skulle ha grepet inn.

– Men vi snakker så svart-hvitt i denne debatten, kun om feil som gjøres fra den ene og den andre. Dersom vi er mer nyanserte, hadde også denne saken gått roligere for seg, sier Czarnecki.

Les mer om

  1. Barnevern
  2. Polen
  3. Barn
  4. Familie
  5. Norge
  6. Barnevernet
  7. Konflikt