Norge

Disse soldatene koster rundt en halv million

Forsvarets forskningsinstitutt har regnet ut at det koster mellom 300 000 og 600 000 å trene opp en soldat på førstegangstjeneste. De er «operative» bare i tre måneder.

Til sammen koster det rundt en million kroner å utdanne disse to soldatene fra Hærens 2. bataljon i Indre Troms. Det er en sum man målt i tid får svært liten glede av, fastslår Forsvarets forskningsinstitutt. Ole-Sverre Haugli / Hæren

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

De mellom 4500 og 5000 soldatene som hvert år gjennomfører førstegangstjeneste i Hæren koster rundt to milliarder kroner i opplæring. Tatt i betraktning at Hærens totalt teller rundt 9000 soldater utgjør vernepliktssoldatene halvparten.

Den "operative nytten", altså den perioden de er kvalifisert for avansert strid, er på tre måneder. Norge betaler altså to milliarder kroner i året for halve Hærens bemanning, som kun er "operative" noen få måneder i året, konkluderer administrerende direktør John-Mikal Størdal ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Koster opp mot 600 000 kroner

FFI støtter dermed flere av general Sverre Diesens argumenter når han i Aftenposten og en Civita-rapport går til et massivt angrep på dagens vernepliktsforsvar.

— Problemet er ikke i første rekke om soldaten er vernepliktig eller ikke, men om han eller hun har fått den nødvendige utdanning, og avdelingen den nødvendige samtrening, for å løse sine oppgaver, sier Størdal.

John-Mikal Størdal er forholdsvis fersk administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). innsendt

Og:

— Den ytelse utdanningssystemet er i stand til å produsere, må sees i forhold til hva det koster. FFI har beregnet at totalkostnaden knyttet til et vernepliktig årsverk i Hæren er mellom 300 000 og 600 000 kr (2010-kroner). Tallet omfatter de samlede kostnadene for avdelingene hvor utdanningen skjer, delt på

Les også

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen går til frontalangrep på vernepliktsforsvaret

antall vernepliktige. Med mellom 4500 og 5000 soldater inne til førstegangstjeneste hvert år bare i Hæren, er kostnadene til utdanningsapparatet i størrelsesorden to milliarder kroner. En annen måte å se dette på er at Hæren hvert år utdanner mellom 4500 og 5000 soldater, mens den totale styrken ikke er på mer enn ca. 9000, altså må halvparten av den totale styrken utdannes på nytt hvert år.

Har ikke utstyr til reserver

— Gjennom etableringen av innsatsforsvaret er det gamle mobiliseringssystemet avviklet. Det finnes altså ingen materiellreserve for å sette opp eventuelle nye avdelinger, konstaterer Størdal.

Han er i likhet med Sverre Diesen bekymret for den norske befolkningens forhold til Forsvaret.

— Et vervet forsvar vil kunne miste deler av kontaktflaten mot det sivile samfunn. I dag representerer imidlertid verneplikten en stadig mindre andel av denne kontaktflaten. De 10-15 prosent av et årskull (kvinner og menn) som gjennomfører førstegangstjeneste, er heller ikke et vilkårlig og representativt tverrsnitt av befolkningen, men en systematisk utvelgelse av et lite segment. Det kan derfor fastslås at Forsvaret i fremtiden må se etter nye måter å styrke kontakten med det sivile samfunn på helt uavhengig av hvorvidt dagens tjenestemodell videreføres eller ikke, sier Størdal.

 1. Les også

  Slik ble soldathverdagen deres

 2. Les også

  - Vi aner ikke hva Forsvaret kan klare

 3. Les også

  Har stridsevne - skal gjøre store forbedringer

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Regjeringen vil utvide førstegangstjenesten til 16 måneder for enkelte stillinger i Hæren

 2. NORGE

  Foreslår 16 måneders militærtjeneste

 3. NORGE

  FFI: Norge kjøper for dyre og for avanserte våpen

 4. NORGE

  De er menn og har hatt toppjobber i Forsvaret: – Ja, større kvinneandel gjør Forsvaret bedre

 5. NORGE

  Regjeringen vedtok kutt i Hæren fem uker før forsvarssjefens krisevarsel

 6. NORGE

  Slik vil Regjeringen ha fremtidens forsvar