Norge

Umulig å bombe lagre med kjemiske våpen i Syria

Det lar seg neppe gjøre å ødelegge Syrias lagre for kjemiske våpen. Noen vilje til bakkekrig i Syria finnes ikke i Vesten, mener norske eksperter.

Våpeninspektører fra FN i forstaden Ain Tarma i Damaskus undersøker spor etter kjemiske stoffer fra gassangrepet i forrige uke. Muhammed Abdullah/Reuters

 • Halvor Tjønn

Å sette Syrias kjemiske våpen ut av spill uten å risikere massedød av sivile i Syria, er en nesten umulig oppgave, fastslår forskningssjef Bjørn Arne Johnsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Forsker Helge Lurås mener på sin side at USA vil ta sikte på et begrenset angrep mot noen få, utvalgte mål i Syria.

— Hvis USA setter i verk en slik begrenset aksjon, vil det innebære liten militær risiko for amerikanerne. Derfor er det mest sannsynlig at president Barack Obama gir ordre til en slik aksjon og på den måten sender et signal til Assad om at han har gått for langt. Sannsynligvis vil det påvirke Assads fremtidige intensjoner, men ikke hans militære kapasitet, tror Helge Lurås, som leder det uavhengige Senter for internasjonal og strategisk analyse (SISA).

Bonuseffekter

- En slik aksjon vil styrke USAs internasjonale prestisje. Samtidig vil man oppnå visse bonuseffekter, ikke minst å påvise hvor maktesløs Russland er som internasjonal aktør, føyer Lurås til.

Les også

- Den dagen man brukermilitær makt, må man være klar til å stå hele løpet ut

I forlengelsen av dette mener han at et større militært angrep mot Syria kan utelukkes. Det er ingen vilje hverken i USA eller i NATO forøvrig til noe langvarig militært engasjement. På den annen side har mange i Obama-administrasjonen lenge argumentert for at noe må gjøres den dagen Assad-regimet tar kjemiske våpen i bruk. Derfor er det vanskelig helt å forbli passiv.

Umulig å fjerne

Når det gjelder muligheten av å slå ut Assad-regimets kjemiske våpen, er Helge Lurås og Bjørn Arne Johnsen helt på linje. Selv om begrunnelsen for et angrep mot Syria vil være regimets bruk av kjemiske våpen, er det nesten utenkelig at man skal klare å fjerne dem, med de opsjonene som foreligger:

— Bombing av lagre med kjemiske våpen er så godt som umulig, slår Johnsen fast.

— Enten det dreier seg om énkomponentgasser av typen sarin eller såkalte binære stoffer, der den farlige forbindelsen oppstår når to gasser settes sammen, vil følgene av å bombe lagre være uoverskuelige. Får man inn en fulltreffer mot et lager, vil gassene kunne spre seg, med katastrofal virkning på sivilbefolkningen i nærheten. Også om man tenker seg at lagrene med stridsgasser ligger i ørkenområder, vil frigjorte gasser før eller senere kunne nå befolkede områder, sier Bjørn Arne Johnsen.

Les også

Ti muligheter for å gripe inn i Syria

— Derfor kan man neppe fjerne Assad-regimets evne til å føre kjemisk krig på annen måte enn å gå inn på bakken og ta kontroll over lagrene. At USA skal gjøre det, er lite tenkelig, mener Johnsen.

Russland og Iran

Lurås mener at ved et begrenset amerikansk angrep vil hverken Iran eller Russland foreta seg noe. Iran har varslet at man vil hevne et angrep mot Syria ved å angripe Israel, men det er lite tenkelig, tror han.

— Bortsett fra det verbale og propagandamessige, er det andre problemer som er mye viktigere for Iran enn Israel, Angriper iranerne Israel, risikerer de en israelsk gjengjeldelse. Israel på sin side vil forsøke å forbli utenfor hele Syria-konflikten, sier Helge Lurås.

 1. Les også

  En «rasende» Cameron presset til å utsette Syria-avstemming

 2. Les også

  Stoltenberg: - En av de alvorligste krisene siden 2. verdenskrig

 3. Les også

  Israelerne hamstrer gassmasker

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Trump får både hyllest og hat etter rakettangrepet. Her er forklaringen på at landene reagerer så forskjellig.

 2. VERDEN

  Trump sier han vil komme med en «stor beslutning» om Syria i løpet av 48 timer. Dette kan han finne på å gjøre.

 3. VERDEN

  11 ord fra Pentagon om hva som skjer etter fredagens rakettangrep

 4. VERDEN

  Aleppos fall er Assads største seier på seks år. Likevel kan det svekke ham.

 5. VERDEN

  Dette skjedde da Syria ble angrepet i natt

 6. VERDEN

  Amerikanske medier: – USA vurderer nå militære tiltak i Syria etter gassangrepet