Norge

Rektor ved UiO om «røverforskning»: – Dette er forferdelig!

Mer enn 700 norske forskere har publisert i «røvertidsskrifter». Universitetstoppene er overrasket over omfanget.

Det er ikke noe problem å få utgitt en forskningsartikkel mot betaling hos useriøse utgivere – som gjerne også byr på dokumentasjon på publiserte artikler og konferansedeltagelse.
 • Hilde Lundgaard
  Journalist
 • Trond J. Strøm
  Journalist / researcher

– Dette er forferdelig! Verre enn jeg kunne tenke meg, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, etter å ha lest A-magasinets reportasje fredag.

Vitenskapelige tidsskrifter nesten uten kvalitetskontroll. Forskningskonferanser som slipper til ren tulleforskning. A-magasinet avdekket hvordan en rekke «røvertidsskrifter» publiserer nærmest hva som helst for den som vil betale.

Mener presset er for stort

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, mener det enorme presset om å publisere er noe av årsaken til at forskere kan ty til kjappe publiseringsløsninger.

Fenomenet er overhodet ikke ukjent på norske universiteter. Men at Aftenposten fant mer enn 700 norske forskere hos tre av «verstingene» i bransjen overrasker universitetstoppene.

– Og vi har tilfeller hos oss også, selv om det ikke skal skje i en sterk akademisk kultur som vår, sier Stølen, som mener unge forskere og forskningssvake kulturer er spesielt utsatt for å bli lurt.

Han ser svært alvorlig på hele fenomenet med ukontrollert publisering av forskning, som han mener undergraver tilliten til forskning og kunnskap.

– Universitetssektoren mottar 35 milliarder offentlige kroner i året. Da er det soleklart at vi ikke kan ha det sånn, sier han, og mener det er på tide å diskutere det norske tellekantsystemet der presset på å publisere er enormt og kvantitet blir vektlagt mer enn kvalitet.

– Presset på mengde er blitt for stort.

Prorektor for forskning ved NTNU, Bjarne Foss.

Også i Trondheim overrasker funnene.

– Ja, det er overraskende. Så dette må vi virkelig passe på, sier prorektor for forskning Bjarne Foss ved NTNU.

– Den akademiske konkurransen er veldig tøff. Det er fort gjort å ty til grep som ikke står seg i det tillitsbaserte systemet vi har basert oss på, sier Foss.

Han mener stadig flere digitale og åpne tidsskrifter som markedsføres heftig gjør at flere enn tidligere benytter alternative og lavt kvalitetssikrede kanaler for å publisere forskningen sin.

– Vi mener vi har gode rutiner og jobber med å informere våre forskere om dette. Men de raske endringene i publiseringskanaler gjør det vanskelig å orientere seg og holde tungen rett i munnen så oppmerksomheten om dette må heller økes enn minskes fremover.

 • Les saken om «røverforskning» fra A-magasinet.
Curt Rice, rektor ved Oslo Met, vil endre det norske tellekantsystemet.

Ber om endring av systemet

Også rektor ved Oslo Met, Curt Rice, mener det norske systemet der tallet på forskningspublikasjoner er direkte knyttet til finansiering, bør endres.

– Det er positivt at vi publiserer mer. Men når presset om å publisere blir så stort, er det fort gjort å hoppe på en mail som lover en snarvei til en publikasjon, sier han.

– Systemet skaper store problemer, og er utvilsomt en del av årsaken til «røver-publiseringen». Det er godt mulig vi ikke skal ha det i det hele tatt, sier Rice, som i likhet med sine kolleger er både overrasket og skremt over A-magasinets avsløringer.

– Men dette er viktige opplysninger for en rektor. Vi må bare fortsette å jobbe aktivt for å unngå at våre ansatte trår feil.

Vanskelig å skille

Rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen, mener publiseringssystemet er blitt så komplisert at det er lett å gå seg vill.

Ifølge rektor ved Universitetet i Bergen Dag Rune Olsen er problemet med useriøse tidsskrifter raskt økende, og jungelen av publiseringskanaler stadig vanskeligere å orientere seg i.

– Også hos oss har folk gått i fellen, og vi kan ikke si vi er gode nok.

At forskere kaster bort både tid, penger og egne resultater er en ting. Det verste, ifølge Olsen og hans tre kolleger, er det at skillet mellom solid kunnskap og all verdens synsing blir borte.

– Journalister kan plukke opp og rapportere om spektakulære funn som folk flest ikke har mulighet til å kontrollere, sier han, og mener det blir spesielt alvorlig når forskning skal være grunnlag for politikkutforming.

– Det vil gå alvorlig galt hvis vi ikke klarer å vite hva som er seriøse resultater og hva som er tøv og tant, fastslår han.

Og for dem som lurer på hva «straffen» er for forskere som trår feil: Kanskje en samtale med nærmeste leder. Og bedre veiledning i publiseringsjungelen.

– Hvem bør ta ansvar for å rydde opp?

– Institusjonene selv. Vi må ha en enda tydeligere politikk på hvilke arenaer vi skal være på og ikke. Dette kan vi ikke overlate til myndighetene.

Les mer om

 1. Forskning og vitenskap
 2. Universitetet i Oslo
 3. OsloMet
 4. NTNU
 5. Universitetet i Bergen (UiB)
 6. Røverforskning