Norge

Jernbanen tar igjen E18 – innspart reisetid 20 min

I dag feires firefelts motorvei fra Oslo til Telemarks grense. Om drøyt tre uker får veien hard konkurranse av jernbanen.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
Broen over Farrisvannet ved Larvik er E18s nye landemerke. I sin tid ble tunnel under vannet vurdert.

Bilistene har holdt det gående en stund på ny E18 gjennom Larvik og til Langangen der Vestfold møter Telemark.

Men først i dag blir åpningen av strekket som formelt heter «E18 Bommestad-Sky» feiret, med pomp og prakt i kulturhuset Bølgen i Larvik, tre timer i strekk fra klokken 17.

Firefelts motorvei fra Oslo og gjennom Vestfold ble opprinnelig planlagt i 1962. Det skulle ta 56 år før den sto ferdig, med betydelig kapasitet til å redusere risikoen for kø på den hardt trafikkerte veien. Prosjektet har hatt en kostnadsramme på 4,5 mrd. 2016-kroner.

Slik ser ny E18 forbi Larvik ut fra luften. Men veien får snart sterk konkurranse fra ny dobbeltsporet linje mellom Larvik og Porsgrunn.

Du kan lese mer om prosjektet her.

  • DEN SØRLANDSKE HOVEDVEI: I gamle dager ble E18 fra Drammen og sydover kalt Den sørlandske hovedvei, eller riksvei 40. Her kan du lese om hvordan E18 ble til.
I mange tiår har jernbanen mellom Larvik og Porsgrunn fulgt en snirklete linje langs Farrisvannet. Nå handler det om tilnærmet rett linje mellom de to byene.

Men kjører jernbanen forbi?

Det er fortsatt ikke firefelts vei helt til Porsgrunn. Men reisetiden mellom Larvik og grenlandsbyen er blitt vesentlig kortere de siste årene. Så har da også de fleste avganger på Vestfoldbanen stoppet i Larvik, med omstigning til buss for passasjerer til Porsgrunn og Skien.

Nå skal det bli vanskelig å konkurrere på reisetid med jernbanen mellom Larvik og Porsgrunn.

Den 7. august kjørte siste tog den gamle strekningen langs Farrisvannet mellom de to byene. De idylliske stoppestedene Kjose, Eikenes og Oklungen er lagt ned. Planen er at den gamle traseen skal bli sykkelsti, på samme måte som den gamle jernbanetraseen langs Mjøsa.

Mandag 24. september klokken 04.15. går første tog fra Porsgrunn mot Oslo på ny, dobbeltsporet trasé, i sin vedtatt under samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).

Da kuttes reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn med over 20 minutter, for en linje som tillater hastigheter for tog på opp til 250 km/t. Ikke minst for passasjerer til Torp flyplass blir reisetiden kortere.

Rundt 15 km av totalt 22,5 km med ny linje går i tunnel, syv i tallet. I tillegg er det bygget ti broer og flere store fyllinger. Ny linje koster 7,4 mrd. 2018-kroner.

Les mer om

  1. E18
  2. InterCity
  3. Larvik
  4. Porsgrunn