- Norsk radar viktig for USA

  • VardĂž-radaren er en viktig del av det amerikanske rakettforsvaret. Det sier Philip E. Coyle, som har arbeidet i det amerikanske forsvarsdepartementet.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) har tidligere avvist at radaren har noen tilknytning til det amerikanske rakettforsvaret. Det samme har flere av hennes forgjengere hevdet.

Offisielt har hensikten med radaren vÊrt Ä holde styr pÄ skrot og satellitter som svever i rommet, samt Ä styrke overvÄkingen av norsk nÊromrÄde.

USA har investert mer enn en milliard norske kroner pÄ Ä bygge Globus II-radaren i VardÞ.

Coyle, som har vÊrt seniorrÄdgiver i Pentagon, sier til NRK at VardÞ-radaren kan samle inn verdifull informasjon om et russisk eller kinesisk atomrakettangrep mot USA over Nordpolen.

Coyle sier til NRK at VardĂž-radaren kan samle inn verdifull informasjon om et russisk eller kinesisk atomrakettangrep mot USA over Nordpolen.

— Vardþ-radaren er veldig viktig for det amerikanske rakettforsvarsprogrammet, sier Coyle.

Han hadde fram til 2001 det faglige ansvaret i Pentagon for Ä vurdere nye vÄpensystem.

Coyle rapporterte direkte til den amerikanske forsvarsministeren og den amerikanske kongressen om testing og vurdering av nye vÄpensystem inntil for fire Är siden.

Seniorforsker George N. Lewis ved Cornell universitetet i USA er ekspert pÄ raketter og romvÄpen. Han er heller ikke i tvil.

— Vardþ-radaren spiller helt klart en rolle i det amerikanske rakettforsvaret, sier forskeren.

Russland har reagert sterkt pÄ radaranlegget i VardÞ og har flere ganger hevdet at den er en forlenget arm av det amerikanske rakettforsvaret, og dermed et brudd pÄ ABM-avtalen.

ABM-avtalen ble inngÄtt i 1972 mellom USA og det davÊrende Sovjetunionen. Avtalen forbyr de to partene Ä utplassere landsdekkende forsvar mot strategiske raketter. Hovedtanken bak avtalen var at et nasjonalt rakettforsvar ville undergrave den kjernefysiske maktbalansen og kan forÄrsake et nytt atomkapplÞp.

USA trakk seg fra ABM-avtalen i 2001.

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold har tidligere avvist at radaren i VardĂž har tilknytning til USAs rakettforsvar.