Wara tillater bevæpnet politi i Oslo for å stanse terrorangrep

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) tillater midlertidig bevæpning i Oslo som beredskap mot terrorangrep.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) tillater midlertidig bevæpning av politiet i Oslo.

Wara viste til flere terroranslag i europeiske byer de siste årene da han redegjorde for Stortinget torsdag kveld.

Wara pekte på at bevæpnet politi har begrenset skadeomfanget og stanset pågående angrep, blant annet under terrorhendelsen i London i fjor sommer.

Justisministeren viste til den gjeldende trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som peker ut en del områder i sentrale deler av Oslo sentrum som det er særlig viktig å beskytte.

– Disse områdene kjennetegnes ved at de har stor tetthet av symbolbygg, viktige samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur, samt alminnelige tilgjengelige områder med tett ansamling av mennesker og begrensede fluktmuligheter, sa Wara.

Den midlertidige bevæpningen skal i første omgang gjelde for tre måneder.

Ifølge Wara vil det være politimesteren i Oslo som bestemmer antall patruljer som skal være bevæpnet, basert på trusselbildet og andre relevante kilder som tilgjengelig etterretningsinformasjon og risiko- og sårbarhetsanalyser.