Norge

Streikefare ved en rekke flyplasser neste uke

Stavanger Lufthavn Sola vil i praksis være stengt hvis det blir streik i luftfarten i neste uke. Hele 90 ansatte er tatt ut i streik fra fredag morgen.

Til uken starter to meglinger som berører luftfarten. I verste fall kan det føre til streik fra onsdag og fredag. Både mindre og større flyplasser kan rammes.

  • og NTB

Flertallet av dem som blir tatt ut ved en eventuell konflikt, jobber i plass-, brann- og redningstjenesten på flyplassene. Det betyr i hovedsak alle som ikke jobber med selve flyene eller i kontrolltårnet på flyplassene.

Men det er også tatt ut personell ved tre kontrollsentraler. Også flyteknikere kan komme til å streike, og da kan i verste fall noen fly bli stående på bakken.

På Stavanger Lufthavn Sola er hele 90 ansatte tatt ut i streik, og til Stavanger Aftenblad sier lufthavnsjef Leif Anker Lorentzen at dette vil bety at flyplassen i praksis vil være stengt.

  • Ble ferdig med utbygging i fjor. Nå skal Oslo Lufthavn bygges ut igjen.

Fly på bakken?

Tirsdag starter meglingen mellom Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO Luftfart. Partene brøt hovedforhandlingene 8. juni ettersom NHO ikke ville imøtekomme flyteknikerne på noen av punktene som var viktige for dem, blant annet helse og nattarbeid.

Medlemmene i NFO kommer fra både Norwegian, SAS og Widerøe, og det er tatt ut plassoppsigelse for 430 av organisasjonens rundt 500 medlemmer i tariffområdet. NFO går forsiktig ut i første omgang, og har valgt å bare ta ut tre medlemmer i streik foreløpig, én person i hvert av de tre selskapene.

– Vi ønsker ikke å ramme passasjerene, sier. NHO-leder Andreas Sundt til NTB.

Meglingsfristen er ved midnatt natt til onsdag, og NFO har varslet at medlemmene vil gå ut i streik umiddelbart etter fristen hvis ikke det blir oppnådd enighet.

Pensjonsforhandlinger

På torsdag starter den andre meglingsrunden hos Riksmekleren. Også her har partene frist til å bli enige ved midnatt samme dag, etter at forhandlingene strandet 12. juni. Her er det temaet pensjon som førte til brudd i hovedforhandlingene.

– Saken om pensjoner i Avinor kunne vært løst for flere år siden. Løsningen er enkel. Vi forhandler gjerne ny pensjonsordning, men da må Avinor legge bort kravet om å diktere oss, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder. Hun peker på at partene ble enige i meglingen for to år siden om å forhandle frem en ny pensjonsordning, men sier at Avinor fortsatt krever at de på at vi skal gi fra seg forhandlingsretten.

En streik vil bli iverksatt fra klokken 10 fredag morgen hvis det ikke oppnås enighet. Partene er YS Spekter og Lo Stat på arbeidstagersiden, og Spekter på arbeidsgiversiden.

Flere småflyplasser

Streikeuttaket omfatter 240 medlemmer både på småflyplasser – som kan bli hardt rammet – og på større flyplasser, der Sola i Stavanger blir hardt rammet.

LO Stat har varslet at 196 medlemmer i Norsk Tjenestemannslag (NTL) kan bli tatt ut i streik hos Avinor og Avinor Flysikring. Disse jobber på Alta lufthavn (19), Honningsvåg lufthavn (10), Rørvik lufthavn (9), Sandane lufthavn (11), Sandnessjøen lufthavn (15), Stavanger lufthavn (81), Svolvær lufthavn (8), Oslo Lufthavn Gardermoen (25), Avinor flysikring (4) og Avinor hovedkontor (14).

YS Spekter har varslet at 44 medlemmer i Delta Luftfart tas ut i streik ved en konflikt. Disse jobber på Haugesund Lufthavn (17 medlemmer), Stavanger Lufthavn (9), Svolvær Lufthavn (5), Oslo kontrollsentral (4), Alta Lufthavn (3), Bodø kontrollsentral (2), Stavanger kontrollsentral (2), Sandnessjøen Lufthavn (1) og Harstad/Narvik Lufthavn (1).

Les mer om

  1. Avinor
  2. Streik
  3. Luftfart
  4. Oslo Lufthavn
  5. Widerøe
  6. Norwegian