Spis fisk og tenk klarere? Ungdom takket nei til å prøve

Forskere i Bergen ville undersøke om mat påvirket skoleelevers konsentrasjon. Men bare noen få av ungdommene ville spise fisk.

Fiskelunsj var ingen stor suksess blant ungdomsskoleelever som deltok i et forskningsprosjekt i Bergen.

I forskningsprosjektet i regi av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) fikk 478 elever fra åtte ungdomsskoler i Bergen lunsj tre dager i uka i tolv uker i 2015.

Før og etter forsøket ble det gjennomført en konsentrasjonstest.

Ungdommene ble delt i tre grupper. En gruppe fikk lunsj med feit fisk, den andre fikk kjøtt, mens den siste fikk omega-3-kapsler, skriver Forskning.no.

Etter hvert viste det seg at kun 38 prosent i fiskegruppa hadde spist minst halvparten av lunsjrettene de fikk servert.

– Vi tenkte nok at ungdommer er sultne og er lettere å få til å spise så lenge det er gratis, men vi erfarte at det ikke er tilfellet. Veldig mange er kresne, og når det i tillegg gjelder en matvare som de ikke spiser så mye av fra før, blir det vanskelig å få dem til å spise i en slik studie, sier forsker Katina Handeland.

Prosjektet danner grunnlag for doktorgraden hennes.

Ifølge Handeland gjorde den gruppa som hadde spist fisk det litt bedre enn de andre gruppene på en måling i konsentrasjonstesten. Elevene hadde også fylt ut spørreskjema om kostholdsvanene sine, og forskerne mener å se en sammenheng mellom godt kosthold og konsentrasjonsevne.

– Så sammenhengen mellom mat og konsentrasjon må forskes videre på, selv om vi ikke fant noe etter selve spiseforsøket, sier Handeland.

Forskerne fant også at over halvparten av ungdommene hadde for lite D vitamin, en av ti hadde for lav jernstatus og 40 prosent hadde for lite jod.

Les også: Ernæringstest av fiskegrateng: Flere inneholder lite fisk

Reinsdyrkjøtt har like mye omega 3 som torsk og er like magert som kylling