Norge

PST: Et fåtall ekstreme islamister bak skjerpet terrortrussel

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener terrortrusselen mot Norge er skjerpet. Den største trusselen kommer fra et multietnisk ekstremt islamistisk miljø på Østlandet, hevder de.

PST-sjef Benedicte Bjørnland la tirsdag frem den årlige trusselvurderingen sammen med Anders Anundsen (Frp), justis- og beredskapsminister.
  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

Dette er saken Aftenposten skrev i mars om PST sin trusselvurdering.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) knytter den skjerpede terrortrusselen til noen få personer fra der radikale islamistmiljøet i Oslofjordområdet.

I sinårlige trusselvurdering, som ble lagt frem av PST-sjef Benedicte Bjørnland i Oslo i går, mener PST at ekstrem islamisme fortsatt utgjør den mest alvorlige terrortrusselen i Norge.

Oslofjorden

De mener trusselen i første rekke er relatert til et multietnisk miljø i Oslofjordområdet som består av unge menn vokst opp i Norge.

«Et lite antall personer har stor betydning for aktiviteten i og trusselen fra dette miljøet» , skriver PST.

Ifølge PST er det ingen tydelig organisering av miljøet, men flere sentrale personer påvirker aktiviteten.

"Viktige aktiviteter i miljøet er radikalisering, rekruttering og reisevirksomhet til krigs— og konfliktområder. I tillegg ser vi en utstrakt pengeinnsamling som sannsynligvis går til ekstreme aktører i slike områder» , skriver PST i trusselvurderingen.

Les også:

Les også

PST: Ikke alle som reiser til Syria, er islamister

Les også:

Les også

Har hatt bekymringssamtaler om ekstremisme med 14-åringer

— Nye utfordringer

Flere ekstreme islamister fra Norge har det siste året, gjennom deltagelse i kamp og trening med militante grupper i utlandet, fått økt kapasitet til å gjennomføre terrorhandlinger, mener PST.

De mener enkelte av dem som returnerer fra slike opphold, i året som kommer vil være "en potensiell trussel mot norske interesser".

— Dette innebærer at vi står overfor flere og nye utfordringer knyttet til terrortrusselen. Det er først og fremst fra personer inspirert av ekstrem islamisme vi ser de største utfordringene, sier Benedicte Bjørnland.

Reiser til Syria

Bjørnland sa på fremleggelsen at over 50 personer med tilknytning til Østlandsmiljøet har reist fra Norge til Syria. Flere av dem er tilknyttet militante grupper, og ifølge PSThar en rekke personer vært i Syria i over et år.

Ifølge PST er de fleste som har reist til Syria er unge menn uten tilknytning til Syria, men de slår fast at de også ser at enkelte konvertitter, kvinner og mindreårige h

«Et lite antall personer har stor betydning for aktiviteten i og trusselen fra dette miljøet» , skriver PST i sin årlige trusselvurdering som ble lagt frem av PST-sjef Benedicte Bjørnland sammen med justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) tirsdag.

Ifølge PST består dette ekstreme islamistiske miljøet hovedsakelig av unge menn oppvokst i Norge. De fleste og mest sentrale aktørene holder til i Oslofjordområdet.

« Det er ingen tydelig organisering av miljøet, men flere sentrale personer påvirker aktiviteten i miljøet. Viktige aktiviteter i miljøet er radikalisering, rekruttering og reisevirksomhet til krigs- og konflikområder. I tillegg ser vi en utstrakt pengeinnsamling som sannsynligvis går til ekstreme aktører i slike områder» , skriver PST i trusselvurderingen.

ISIL og al-Nusra

I forrige uke la e-tjenesten frem sin årlige rapport. Der konkluderte generalløytnant Kjell Grandhagen, sjefen for Etterretningstjenesten, med at rundt 40–50 norske statsborgere i Syria øker terrortrusselen mot Norge og norske interesser.

— Militant islamisme utgjør fremdeles den mest alvorlige terrortrusselen mot Norge og den vil øke i år, sia Grandhagen da.

Les også:

Les også

Utfordrende trussel-bilde for Norge

Grandhagen trakk frem Den islamske stat i Irak og Levanten (ISIL) og Jabhat al-Nusra som de to mest aktive og ytterliggående organisasjonene, som også aktivt rekrutterer medlemmer fra vesten.

— Begge har Al-Qaida-relasjoner og ambisjoner om å føre jihad i Syria og videreføre kampen mot vesten for øvrig, sa Grandhagen forrige uke

E-tjenesten mener at de pr. januar var mellom 40–50 personer med tilknytning til Norge som er, eller har vært i Syria og søker mot disse to organisasjonene.

— Vi er veldig bekymret for at disse organisasjonene også driver en bevisst ideologisk påvirkning og en opplæring som vil kunne øke muligheten for å gjennomføre terroraksjoner i Vesten på et senere tidspunkt. Vi har gode indikasjoner på det, sier Grandhagen.

« Trening og deltagelse i krigshandlinger kan forsterke intensjonen om og kapasiteten til å gjennomføre terrorhandlinger og senke terskelen for bruk av vold», skriver e-tjenesten i rapporten.