Norge

Arbeidstilsynet skal granske Bergensklinikkene

Arbeidstilsynet starter tilsyn av Bergensklinikkene etter å ha mottatt tips om kritikkverdige arbeidsforhold i stiftelsen.

  • og NTB

– Vi kommer til å se på virksomhetens systematiske arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Vi har sendt et brev til ledelsen i Bergensklinikkene der vi varsler om tilsynet, sier regiondirektør Borghild Lekve i Arbeidstilsynet til Bergensavisen.

  • Les også: Full strid etter beskyldninger i Bergensklinikkene

Siden slutten av august har det vært stor intern uro i Bergensklinikkene, den største stiftelsen innen rusfeltet i Bergen. Flere mellomledere og tillitsvalgte beskrev da en fryktkultur som følge av administrerende direktør Ole Hopes lederstil, og de krevde at han skulle gå av.

Hope tok over som administrerende direktør i februar. Noen måneder senere vedtok styret å gjøre store endringer i organisasjonsstrukturen, inkludert å slå sammen to klinikker.

Les mer om

  1. Arbeidsmiljø
  2. Bergen
  3. Konflikt
  4. Arbeidstilsynet