Norge

Flere innvandrere på sosialhjelp

39 900 innvandrere var avhengig av sosialhjelp i 2012, viser ferske tall fra alle landets kommuner.

35 prosent av alle som mottok sosialhjelp i 2012, var innvandrere. Andelen øker raskere inn innvandringsveksten, og de fleste er hverken arbeidssøkere eller under utdannelse.
 • Per Anders Johansen
  Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

Det fører til at 35 prosent av alle sosialhjelpsmottagere, er innvandrere.

Samtidig som bruken av sosialhjelp går tilbake i samfunnet, øker den blant innvandrere.

Dette kommer frem i ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammen 39900 av de 114 000 sosialhjelpsmottagerne i 2012, var innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn.

— Innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn utgjør en stadig større andel av sosialhjelpsmottagerne, slår Statistisk sentralbyrå fast i en ny statistikkrapport.

I 2010 var innvandrerandelen blant sosialhjelpsmottagere 31 prosent. i 2012 økte andelen til 35 prosent.

De fleste er innvandrere i aldersgruppen 30 til 39 år.

Les også:

Les også

Han skal ut i arbeidslivet for første gang på ti år

Øker raskere inn innvandringsveksten

Den historisk høye innvandringen forklarer bare en liten del av veksten:

 • Fra 2010 økte andelen innvandrere i totalbefolkningen med 2 prosent, samtidig som andelen innvandrere på sosialhjelp økte med 11 prosent.
 • 2700 flere innvandrere trengte sosialhjelp for å klare seg, i tillegg til andre trygdeytelser.
  Nesten en av fem nyankomne flyktninger i 2012 som deltok i introduksjonsprogrammet, mottok sosialhjelp i tillegg til lønnen de fikk fra Nav.

I utgangspunktet skulle introduksjonsstøtten være et alternativ til sosialhjelp.

4,5 milliarder kr i sosialhjelp

Gladnyheten er imidlertid at totalt sett i Norge er det færre mennesker som trenger sosialhjelp.

I hele befolkningen gikk antallet sosialhjelpsmottagere tilbake med over 3000 i 2012 fra året før.

Dette førte til at de totale sosialhjelpsutgiftene gikk noe ned.

Nedgangen er størst i Oppland og Nordland, mens det øker mest i Østfold.

I 13 av 18 Østfolds-kommuner sliter med flere sosialhjelpsklienter og økte utgifter.

Les også

 1. Over 12.000 utenlandske statsborgere på Nav-tiltak

 2. Nå skal han ut arbeidslivet for første gang på 10 år

Tyngre brukere

Sosialhjelpstallene peker på en stor utfordring for politikerne foran høstens stortingsvalg:

Norge er på vei mot å få en "tyngre" befolkning av sosialklienter, som i større grad har sosialhjelp som hovedkilde.

4 av 10 mottagere har sosialhjelp som viktigste kilde til inntekt. Bare en av 10 hadde noen som helst inntekt av lønnet arbeid.

Bare en av fire var i arbeid eller utdannelse. Dermed er det små utsikter for at de vil komme i jobb.

Og stadig flere mottar et høyere beløp fordi de også har barn under 18 år.

Les også

- Nav er blitt en jungel

7800 kr i måneden

I snitt mottok sosialhjelpsmottagerne 7816 kroner pr. måned i 2012, men forskjellene er store:

Jo lengre folk har gått på sosialhjelp, jo høyere er utbetalingene.

De som levde av sosialhjelp i mindre enn seks måneder, mottok i snitt 6600 kroner i måneden.

For dem som gikk et helt år på sosialhjelp, var månedsutbetalingen 9000 kroner.

— Forklaringen kan være at mer kortvarige sosialhjelpsperioder ofte skyldes forbigående og mer marginale behov, mens mange langtidsmottagere vil ha mer grunnleggende betalingsproblemer som gjør det påkrevet med mer omfattende offentlig støtte, skriver SSB.