Norges Offisersforbund: Forsvarsdepartementet detaljstyrer forsvarssjefen

– Vi opplever at forsvarssjefen de siste årene har fått et stadig mindre handlingsrom, sier Torbjørn Bongo, leder av Norges Offisersforbund.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (Frp) ved sin side, under fremleggelsen av Forsvarets årsrapport tidligere i år. Både Sp og Offisersforbundet mener forsvarssjefen er vingeklippet av Regjeringen og departementet.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vingeklippes, mener Senterpartiets forsvarspolitiker Liv Signe Navarsete.

Dette begrunnet hun med Forsvarsdepartementets nye opplegg for ny langtidsplan for Forsvaret og forsvarssjefens rolle i dette. I Aftenposten avviste forsvarssjef Bruun-Hanssen påstandene. Han sier at hans rolle tvert imot er styrket siden arbeidet med forrige langtidsplan.

Forsvarssjefen påpeker at han denne gangen, i motsetning til ved forrige plan, har plass i styringsgruppen som bestemmer hva grunnlagsmaterialet for planen skal omfatte.

Les også

LES OGSÅ: Hvem vant egentlig annen verdenskrig? De to presidentene er ikke helt enige.

Beklager forsvarssjefens holdning

Forsvarssjefens holdning overrasker Torbjørn Bongo, leder av Norges Offisersforbund.

– Vi opplever at forsvarssjefen de siste årene har fått et stadig mindre handlingsrom og i stadig sterkere grad overstyres av departementet. Sagt på en annen måte: Også vi opplever at han vingeklippes, og vi beklager at han gir inntrykk av det motsatte, sier Bongo.

Han påpeker at forsvarssjefens siste fagmilitære råd, fra 2015, ble gjennomført i regi av forsvarssjefen selv. Det fagmilitære rådet er, enkelt forklart, Forsvarets egen anbefaling for hva slags forsvar det bør satses på. Utredningen av Hæren og Heimevernet, som fulgte i 2017, ble derimot styrt av departementet.

– I denne siste prosessen ble ikke forsvarssjefens råd offentliggjort, og vi som offisersforbund ble heller ikke involvert, sier Bongo.

– På flere områder driver departementet en detaljstyring vi oppfatter som relativt unik. Når de styrer prosessene, vil ikke forsvarssjefens fagmilitære råd fremstå som uavhengige, mener han.

Les også

PORTRETT: Ville bare dimme – men endte som forsvarssjef. Det fortalte Haakon Bruun-Hanssen da Aftenposten møtte ham i 2015.

Krever svar fra ministeren

Bruun-Hanssen sa tirsdag til Aftenposten at han betviler at hans fagmilitære råd i sin helhet vil bli offentliggjort i form av et eget dokument.

Det bekymrer SV-leder Audun Lysbakken, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Lysbakken har nå skriftlig bedt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) svare på følgende spørsmål:

«Vil forsvarsministeren legge opp til en prosess for ny langtidsplan der det fagmilitære rådet legges frem som et helhetlig, offentlig tilgjengelig dokument, slik det ble gjort ved utarbeidelsen av gjeldende langtidsplan?»

Dette begrunner Lysbakken med at dette vil ha stor verdi for en åpen demokratisk debatt om forsvarssektoren, om den sikkerhetspolitiske situasjonen og Norges rolle.

Aftenposten har oversendt Offisersforbundets påstander til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Han viser til sine tidligere uttalelser og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.