Norge

Kontrollkomiteen åpner sak i Innovasjon Norge-saken

Stortingets kontrollkomité ber om svar fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i Innovasjon Norge-saken og krever innsyn i en hemmeligholdt logg.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget vil ha svar om hva som ble sagt i dialogen mellom næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og avgåtte styreleder Per Otto Dyb om fremtiden til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.
  • og NTB

En enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité besluttet tirsdag å sende over flere spørsmål i saken til statsråden.

– Spesielt ber vi om å få loggen fra en samtale 1. mars mellom statsråden og styreleder i Innovasjon Norge, den er veldig sentral i saken, sier komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

Tidligere styreleder i Innovasjon Norge Per Otto Dyb har hevdet at han under denne samtalen ble instruert av næringsministeren til å ikke vurdere ansettelsesforholdet til administrerende direktør Anita Krohn Traaseth. Dette har Isaksen benektet. Tre dager etter at samtalen fant sted trakk Dyb seg som styreleder med umiddelbar virkning.

Næringsdepartementet har tidligere nektet å gi ut loggen fra samtalen til Dagens Næringsliv, som hadde bedt om innsyn.

– Hvis departementet ønsker å unnta loggen fra offentligheten, så legger vi oss ikke bort i det, vi ber om at vi i komiteen skal få se den, sier Andersen.

– Vil vurdere ryddighet

Totalt sender komiteen over syv spørsmål.

– Grunnen til at vi stiller spørsmål er at vi er veldig opptatt av styringen av deleide statlige selskaper, som det her er snakk om. Det dreier seg både om et ansvar overfor øvrige eiere, at styrets rolle skal være klar, og at styreleder har det hele og fulle ansvaret så lenge vedkommende sitter, uavhengig av om noen har tenkt at de skal bytte styrelederen ved neste korsvei eller ikke. Det er den ryddigheten jeg er ute etter å finne ut av om har vært fulgt her, sier Andersen.

Isaksen har avvist at han har instruert Dyb, men har forklart at han ga sin klare mening om at det var uheldig for Innovasjon Norge at administrerende direktør skulle byttes ut kort tid før styrelederen skulle skiftes ut, da valgkomiteen ikke hadde innstilt på en ny periode for Dyb.

Spør om regjeringsendring hadde betydning

Komiteen ber blant annet om svar på hvordan og når det har vært kontakt mellom departementet og styreleder om Traaseths stilling, når departementet ble kjent med at styret vurderte stillingen hennes og hvorfor statsråden mener det er uheldig å skifte styreleder og daglig leder samtidig, når det var nettopp det som skjedde ved forrige skifte av daglig leder.

Komiteen spør også om det har skjedd en endring i holdningen til styrets vurderinger av daglig leder etter regjeringsendringene i januar, og i tilfelle med hvilken begrunnelse.

– Jeg er selvsagt positiv til å svare på alle spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Som jeg har sagt hele tiden, så har jeg ikke instruert styret i Innovasjon Norge. Det ble også sagt i samtalen med styreleder at dette ikke var å anse som en instruksjon og at jeg respekterte at styreleder kunne ha en annen oppfatning enn departementet, skriver Isaken i en e-post til NTB.

– For øvrig har det hele tiden ligget fast at det er styret som har ansvar for å forholde seg til administrerende direktør, legger han til.

Les også

  1. Sterk misnøye med toppsjefen i Innovasjon Norge–Torbjørn Røe Isaksen grep inn og hindret styrebehandling av saken

  2. Dyb reagerer på Røe Isaksens forklaring

  3. Isaksen om Innovasjon Norge-saken:–Styret sto fritt til å gjøre sine egne vurderinger

Les mer om

  1. Per Otto Dyb
  2. Torbjørn Røe Isaksen
  3. Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  4. Innovasjon Norge
  5. Anita Krohn Traaseth