Norge

Denne mannen fikk fortgang i tunnelplanene

Så sent som i 2009 ville den daværende kystministeren skrinlegge prosjektet. Nå er det nærmest unison politisk enighet om at Stad skipstunnel må bygges.

Regnestykket til prosjektdirektør i Sintef Raufoss Manufacturing, Håkon Raabe, her på Hurtigruten mens den passerer Stad, har bidratt til å omvende skeptikerne til Stad skipstunnel.
  • Arnfinn Mauren

Den politiske helomvendingen skyldes mange faktorer. Den avgjørende er at prosjektet er gått fra å bli stemplet som ulønnsomt til å ha en betydelig samfunnsøkonomisk plusside.

— Det er ingen tvil om at tunnelen har stor samfunnsøkonomisk nytte og at det er et veldig lønnsomt prosjekt, sier prosjektdirektør Håkon Raabe i Sintef Raufoss Manufacturing.

Hans regnestykke ble opprinnelig lagt frem for et par år siden, og er siden blitt tillagt stor vekt. Det er imidlertid ikke mer enn fem år siden at daværende kyst- og fiskerminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) mente prosjektet måtte skrinlegges en gang for alle. Helt siden planene ble lansert på 1980-tallet, har forkjemperne blitt møtt med skepsis. Og da en såkalt konseptutvalgsutredning fra Kystverket i 2010 konkluderte med at den ikke burde bygges, var det nok noen som trodde at hele tunnelprosjektet ville forbli et luftslott.

— Men da jeg begynte å lese meg opp på prosjektet og møtte lokalpolitikere og næringslivsledere, fikk jeg gradvis større forståelse for nødvendigheten av denne tunnelen, forteller Berg-Hansen.

Flere plusser

Nå har prosjektet støtte fra alle de store partiene på Stortinget. Under en konferanse på Hurtigruten de to siste dagene, har toneangivende politikere – inkludert to eksstatsråder – stått på talerstolen og lovprist prosjektet. Argumentene handler ikke lenger bare om økt sikkerhet for dem som ferdes på havet og som med en tunnel kan gå inn i smulere farvann. Det dreier seg vel så mye om mulighetene for å spare penger og å øke inntektene for en rekke næringer.

— Det er fryktelig vanskelig å fastsette beløp på de ulike faktorene, men i de første regnestykkene, som konsekvensutredningen i 2010, ble det ikke regnet på store positive effekter, forklarer Håkon Raabe i Sintef Raufoss Manufacturing.

Nyskapt trafikk med hurtigbåt, som i dag ikke er sertifiserte til å gå rundt Stad, har trolig den største nytteverdien. Den er oppjustert i forhold til de første beregningene. I tillegg inkluderer også nå regnestykket verdien av spart drivstoff, overføring av gods fra vei til sjø, reduserte vogntogulykker, økt turisme og positive effekter for fiskeflåten. Kostnadene ved å ligge og vente på godt vær er også tatt med.

Det er slike forhold skipsfarten ønsker å unngå ved å bygge en tunnel. Bildet av denne brønnbåten fra rederiet Rostein, ute på Stadhavet, er tatt tidligere i år.

-Ventetiden er frustrerende, og den koster. Er det stille sjø, går man rundt Stad på to timer. I dårlig vær kan en båt ligge og vente i halvannet døgn, forteller viseadministrerende direktør Glen Bradley i brønnbåtrederiet Rostein AS.

Starter forprosjekt

I øyeblikket er Kystverket i ferd med å avslutte en forstudie, etter at det ble avsatt fem millioner kroner på statsbudsjettet inneværende år. Mer penger er inne på neste års budsjett for å kunne starte opp et forprosjekt. Deretter følger detaljprosjektering og en byggeperiode på tre-fire år – før det første skipet kan seile gjennom tunnelen. En milliard ligger inne

Tunnelen vil bli den første i sitt slag i verden, og planene vekker allerede internasjonal oppmerksomhet. Teknologisk er det imidlertid ikke knyttet store utfordringer til prosjektet. Derfor tror nå de fleste på bygging, selv om ledelsen i Samferdselsdepartementet minner om at ting kan endre seg.

— Det er et viktig signal at det er lagt inn penger i statsbudsjettet, og slik som det står nå virker det som et godt prosjekt. Men at det ligger inne i Nasjonal Transportplan er ingen garanti for at det blir realisert, sier statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp) i departementet.

Les også

Slik blir fremtidens reise langs kysten

Les mer om

  1. Nasjonal Transportplan
  2. Kystverket