Ventelister for behandling av pedofile

Politiet ønsker at personer med pedofile tilbøyeligheter kan få hjelp før de kommer til dem. Men der det er hjelp å få, er ventelistene lange.

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde.

Les også:

– Vi opplever fra tid til annen at unge mennesker gir uttrykk for pedofile tanker og ønske om hjelp. Vi ønsker ikke å se disse igjen som mistenke eller siktede i overgrepssaker, og ser viktigheten av at de får hjelp før de ender opp hos oss. Riktig hjelp er viktig også av hensyn til ofre, i disse tilfellene barn. Vi har alle et ansvar for å gjøre alt vi kan for at barn ikke utsettes for overgrep og fratas sin trygghet, sier politiinspektør Hanne Kristin Rohde.

Henvist til helsevesenet.

I går skrev Aftenposten at en 23-årig mann har erkjent flere overgrep mot barn. Politiet bekrefter at mannen selv tok kontakt med dem i mars og forklarte at han var sterkt bekymret for sine egne pedofile tanker. Hos politiet fikk han kontaktinformasjon og telefonnummer til sosial legevakt og til Institutt for klinisk sexologi og terapi. Politiet rykket senere samme dag også ut til mannen og fulgte ham til legevakten, som lovte å følge opp saken, opplyser Rohde.

Hun mener at politiet handlet riktig i saken, også da de ikke varslet barnehagen der mannen var ansatt om hans bekymringer.

– Vi kan ikke se at vi kunne handlet annerledes på det aktuelle tidspunktet, blant annet siden han hadde plettfritt rulleblad og ikke var kjent av politiet fra tidligere. Han var heller ikke under mistanke for noen konkret straffbar handling, sier Rohde.

Avsluttet behandling.

Ifølge mannens forsvarer, advokat Øivind Østberg, skal 23-åringen ha avsluttet behandlingen hos psykolog av økonomiske årsaker. Det er i etterkant av dette at 23-åringen skal ha startet å oppsøke barn.

– Jeg har ingen kommentar til at han sluttet med terapien, det er et spørsmål for helsevesenet. Jeg har ikke god nok kunnskap om hva helsevesenet gjør til å kunne si noe om deres arbeid, men jeg kunne ønske et fokus på hva som tilbys unge med slike problemer i dag, sier Rohde.

Venter lenge.

Det er Institutt for klinisk sexologi og terapi (IKST) i Oslo som har det mest omfattende behandlingstilbudet for pedofile i Norge i dag. De gir gratis behandling til personer som er dømt for, eller frykter at de kan komme til å begå overgrep mot barn. Men mange må vente svært lenge på å få den hjelpen de trenger. I dag har klinikken 90 pasienter inne til behandling. Mellom 40 og 50 personer står på venteliste.

– Siden behandlingen ofte er langvarig, kan det ta år før disse personene på venteliste får hjelp. Vi har søkt flere ganger om økte rammer til behandlingstilbudet vårt, uten å få noe svar, sier forsker og psykolog Thore Langfeldt, som startet IKST i 1989. Han forteller at pågangen til behandlingen er økende.

– Vi ser en klar økning i folk som tar kontakt, og en betydelig andel er personer som tar kontakt fordi de er bekymret for sine egne tanker, sier Langfeldt, som understreker betydningen av at disse får den behandlingen de trenger.

– Med tanke på alle de personene som slipper å bli ofre som følge av dette, er jo behandlingen ganske viktig, sier han.

Helse— og omsorgsdepartementet henviser til Helsedirektoratet i spørsmålet om økte bevilgninger til behandling for pedofile. Direktoratet hadde i går ikke anledning til å kommentere saken.

Les også

Siktet 23-åring jobber i Oslo-barnehage