Norge

Nye Veier «rapper» enda to store veiprosjekter fra Statens vegvesen

Statens vegvesen går på et nytt prestisjenederlag når de mister storprosjektene E16 Kongsvinger-Kløfta og E6 Øyer-Otta til konkurrenten Nye Veier.

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Her bygger Nye Veier E18 gjennom Telemark og Aust-Agder. Nå får regjeringens eget veiselskap tildelt enda flere byggeoppdrag. Dan P. Neegaard

Det er for at veiene skal bygges raskere enn planlagt at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil frata Statens vegvesen oppgaven med å bygge storprosjektene og i stedet gi dem til regjeringens eget veiselskap Nye Veier.

Mens Veivesenet er avhengig av årlige bevilgninger på statsbudsjettet, og må bygge veier i den rekkefølgen politikerne bestemmer, har Nye Veier en stor pengebeholdning til disposisjon.

Dermed kan de selv bestemme rekkefølgen av veiprosjektene de får tildelt, flytte flere av dem frem i tid, og sørge for sammenhengende utbygging av prosjekter som E6 i Gudbrandsdalen.

Også Veivesenet har ønsket å bygge sammenhengende. Men det har de ikke fått til, ikke minst fordi de er underlagt politisk detaljstyring.

– Flere av veiene er i dag planlagt med oppstart etter 2024. Men nå er de finansiert, og Nye Veier klarer forhåpentligvis å realisere dem raskere og bedre, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Prestisjenederlaget

Fredag formiddag het det fortsatt på Veivesenets hjemmesider at «Statens vegvesen planlegger og bygger ut E16 mellom Kløfta – Kongsvinger».

Det het også at «E6 Gudbrandsdalen (Øyer-Otta) blir planlagt og bygd ut av Statens vegvesen».

Nå legger altså samferdselsministeren opp til å flytte både E6-strekket og resten av den planlagte motorveien mellom Kløfta og Kongsvinger til Nye Veier. Strekningen som gjenstår til Kongsvinger går gjennom Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner.

Begge er prosjekter til mange milliarder kroner. I tillegg vil regjeringen ha Nye Veier til å bygge E6 over Kvænangsfjellet i Troms.

For Statens vegvesen innebærer flyttingen av prosjektene et betydelig prestisjenederlag. De har jobbet med prosjektene i årevis, og sørget for at Nye Veier langt på vei kommer til dekket bord.

Aftenposten har bedt veidirektør Terje Moe Gustavsen kommentere flyttingen:

– Vi ville gjennomført prosjektene på en god måte. Det vil også Nye Veier gjøre. Utover det har jeg ingen kommentar, sier han.

Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland med samferdselsminister Jon Georg Dale på Kløfta fredag morgen. Henrik Jonassen, Samferdselsdepartementet

Jon Georg Dale varsler at regjeringen vurderer å overføre enda flere veistrekninger i Nasjonal transportplan til Nye Veier i 2021.

Har kranglet om hvor veien skal gå i snart 45 år

Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland smilte naturlig nok bredt der hun sto ved siden av samferdselsminister Jon Georg Dale på Kløfta fredag morgen.

Men det blir ikke bare silkeføre på E6-strekningen Øyer-Otta.

Som Aftenposten har omtalt flere ganger har det i over 40 år pågått et krangel om hvor ny E6 skulle har skullet gå forbi sentrum i lille Ringebu.

Den krangelen pågår fortsatt.

Fortsatt dundrer tungtrafikken gjennom Ringebu sentrum. Tidligere ordfører Erik S. Winther, Mette Jorunn Haverstad og Arne Fossmo (på bildet) konstaterte i 2014 at ny E6 uansett skal gå utenom sentrum. Men hvor? I 2014 ville de ha europaveien langs Gudbrandsdalslågen, som en ekstra flomsikring, altså et annet sted enn kommunen hadde vedtatt så sent som i 2012. I 2019 er det fortsatt åpent hvor veien skal gå. Stein Bjørge

Nå er motstander av E6-løsning blitt ordfører

Aftenposten besøkte Ringebu i 2014. Da var lokalpolitiker Arne Fossmo i Arbeiderpartiet en av dem som ivret for å legge E6 kant i kant med Gudbrandsdalslågen, stikk i strid med Veivesenets foretrukne løsning, som lå nær dagens trasé.

I dag er Fossmo ordfører i Ringebu. Nå sier han at kommunen helst vil ha en ny løsning, nemlig en kombinasjon av det han selv ønsket i 2014 og Veivesenets forslag fra den gang.

– Det viktige for oss er at vi får et planfritt kryss med grei avkjøring til sentrum i området som kalles Åmillom, sier han.

Åmillom er et boligfelt som i dag ligger på sørsiden av E6.

Men veien kan også havne i tunnel bak Ringebu sentrum, slik Nye Veier har foreslått overfor departementet. Det bekrefter prosjektleder Øyvind Moshagen i Nye Veier, som tidligere jobbet med samme strekning i Statens vegvesen.

Hva tenker så Ringebu om den løsningen?

– Jeg har aldri sagt at vi ønsker en slik løsning, men heller ikke sagt at vi ikke ønsker det, sier Arne Fossmo.

 • Nye Veier får veiene ferdig før, kutter milliardbeløp og gir entreprenører frihet. Nå kopierer Statens vegvesen løsningene

Fornøyd ordfører på Kongsvinger

I januar skrev Aftenposten at ordfører Sjur Strand i Kongsvinger ønsket at Nye Veier skulle overta siste del av E16-utbyggingen.

Nå ser dette ut til å bli et faktum.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Nye Veier AS
 2. Statens vegvesen
 3. E16
 4. Ringebu
 5. Jon Georg Dale

Relevante artikler

 1. NORGE

  Her bygges ny europavei til 4 milliarder. Den ender i en bro med 40 km/t.

 2. NORGE

  Statens vegvesen bygger dyrere enn konkurrenten. Nå får de lov til å ta i bruk billigere metoder.

 3. NORGE

  Slutt på særbehandling, nå må Veivesenet slåss med Nye Veier om hvert eneste veiprosjekt

 4. NORGE

  Nå åpnes to viktige veistrekninger på E6 og E16

 5. NORGE

  Nye Veier: Billigere å bygge ny motorvei enn å fortsette på motorveien Statens vegvesen har bygget

 6. NORGE

  Hun har tvunget Veivesenet til forandring utenfra – nå skal hun lede veikjempen