Nye Veier «rapper» enda to store veiprosjekter fra Statens vegvesen

Statens vegvesen går på et nytt prestisjenederlag når de mister storprosjektene E16 Kongsvinger-Kløfta og E6 Øyer-Otta til konkurrenten Nye Veier.

Her bygger Nye Veier E18 gjennom Telemark og Aust-Agder. Nå får regjeringens eget veiselskap tildelt enda flere byggeoppdrag.

Det er for at veiene skal bygges raskere enn planlagt at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil frata Statens vegvesen oppgaven med å bygge storprosjektene og i stedet gi dem til regjeringens eget veiselskap Nye Veier.

Mens Veivesenet er avhengig av årlige bevilgninger på statsbudsjettet, og må bygge veier i den rekkefølgen politikerne bestemmer, har Nye Veier en stor pengebeholdning til disposisjon.

Dermed kan de selv bestemme rekkefølgen av veiprosjektene de får tildelt, flytte flere av dem frem i tid, og sørge for sammenhengende utbygging av prosjekter som E6 i Gudbrandsdalen.

Også Veivesenet har ønsket å bygge sammenhengende. Men det har de ikke fått til, ikke minst fordi de er underlagt politisk detaljstyring.

– Flere av veiene er i dag planlagt med oppstart etter 2024. Men nå er de finansiert, og Nye Veier klarer forhåpentligvis å realisere dem raskere og bedre, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Prestisjenederlaget

Fredag formiddag het det fortsatt på Veivesenets hjemmesider at «Statens vegvesen planlegger og bygger ut E16 mellom Kløfta – Kongsvinger».

Det het også at «E6 Gudbrandsdalen (Øyer-Otta) blir planlagt og bygd ut av Statens vegvesen».

Nå legger altså samferdselsministeren opp til å flytte både E6-strekket og resten av den planlagte motorveien mellom Kløfta og Kongsvinger til Nye Veier. Strekningen som gjenstår til Kongsvinger går gjennom Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner.

Begge er prosjekter til mange milliarder kroner. I tillegg vil regjeringen ha Nye Veier til å bygge E6 over Kvænangsfjellet i Troms.

For Statens vegvesen innebærer flyttingen av prosjektene et betydelig prestisjenederlag. De har jobbet med prosjektene i årevis, og sørget for at Nye Veier langt på vei kommer til dekket bord.

Aftenposten har bedt veidirektør Terje Moe Gustavsen kommentere flyttingen:

– Vi ville gjennomført prosjektene på en god måte. Det vil også Nye Veier gjøre. Utover det har jeg ingen kommentar, sier han.

Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland med samferdselsminister Jon Georg Dale på Kløfta fredag morgen.

Jon Georg Dale varsler at regjeringen vurderer å overføre enda flere veistrekninger i Nasjonal transportplan til Nye Veier i 2021.

Har kranglet om hvor veien skal gå i snart 45 år

Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland smilte naturlig nok bredt der hun sto ved siden av samferdselsminister Jon Georg Dale på Kløfta fredag morgen.

Men det blir ikke bare silkeføre på E6-strekningen Øyer-Otta.

Som Aftenposten har omtalt flere ganger har det i over 40 år pågått et krangel om hvor ny E6 skulle har skullet gå forbi sentrum i lille Ringebu.

Den krangelen pågår fortsatt.

Fortsatt dundrer tungtrafikken gjennom Ringebu sentrum. Tidligere ordfører Erik S. Winther, Mette Jorunn Haverstad og Arne Fossmo (på bildet) konstaterte i 2014 at ny E6 uansett skal gå utenom sentrum. Men hvor? I 2014 ville de ha europaveien langs Gudbrandsdalslågen, som en ekstra flomsikring, altså et annet sted enn kommunen hadde vedtatt så sent som i 2012. I 2019 er det fortsatt åpent hvor veien skal gå.

Nå er motstander av E6-løsning blitt ordfører

Aftenposten besøkte Ringebu i 2014. Da var lokalpolitiker Arne Fossmo i Arbeiderpartiet en av dem som ivret for å legge E6 kant i kant med Gudbrandsdalslågen, stikk i strid med Veivesenets foretrukne løsning, som lå nær dagens trasé.

I dag er Fossmo ordfører i Ringebu. Nå sier han at kommunen helst vil ha en ny løsning, nemlig en kombinasjon av det han selv ønsket i 2014 og Veivesenets forslag fra den gang.

– Det viktige for oss er at vi får et planfritt kryss med grei avkjøring til sentrum i området som kalles Åmillom, sier han.

Åmillom er et boligfelt som i dag ligger på sørsiden av E6.

Men veien kan også havne i tunnel bak Ringebu sentrum, slik Nye Veier har foreslått overfor departementet. Det bekrefter prosjektleder Øyvind Moshagen i Nye Veier, som tidligere jobbet med samme strekning i Statens vegvesen.

Hva tenker så Ringebu om den løsningen?

– Jeg har aldri sagt at vi ønsker en slik løsning, men heller ikke sagt at vi ikke ønsker det, sier Arne Fossmo.

Fornøyd ordfører på Kongsvinger

I januar skrev Aftenposten at ordfører Sjur Strand i Kongsvinger ønsket at Nye Veier skulle overta siste del av E16-utbyggingen.

Nå ser dette ut til å bli et faktum.