Norge

Hvit lengsel

Noen klarer ikke å vente på snøen. De tyvstarter skisesongen.

  • Per Byhring (multimedia)
    Per Byhring (multimedia)
    Nyhetsutvikler