Norge

Slår alarm om vikarbruk i skolen

Nesten halvparten av barneskolelærerne sier i ny undersøkelse det bare av og til, eller sjeldnere, blir satt inn vikar når de er borte.

Mats Bergh hjelper Vanessa Louise Alhaug med oppgavene. Denne uken har han denne klassen to dager, og han har hatt 4. klasse én dag. Bergh er inne i sitt fjerde år som vikar på Hasle skole og er i gang med å utdanne seg til lærer.
 • Jørgen Svarstad

Mats Bergh (23) har klasse 1C i religion, livssyn og etikk. Han gjennomgår oppgavene om vennskap.

-Venner kan være uenige?

— Jaaa…, kommer det fra klassen.

— Venner plager ikke hverandre?

-Neei…

Bergh har jobbet i tre år som vikar på skolen og stepper inn der det trengs. i likhet med mange som jobber i norsk skole, er han ufaglært. Bergh har imidlertid bestemt seg for at det er lærer han vil bli, og er i gang med det første året på lærerutdanningen.

— Jeg skulle gjerne kunnet mer. Det handler mest om hvordan nå lettest frem til barna og hva man skal gjøre for å skape størst mulig forståelse av faget. Det er klart at det er et savn når man ikke er faglært, sier han.

Slår sammen klasser

I en undersøkelse har Utdanningsforbundet spurt norske lærere i grunnskolen og på videregående skole om vikarsituasjonen der de jobber.

Her er noen av funnene:

 • 44 prosent av barneskolelærerne sier det bare av og til, sjelden eller svært sjelden blir satt inn vikarer når de er borte.
 • 46 prosent av barneskolelærerne oppgir at lærervikarene sjelden eller aldri er utdannet lærere. 56 prosent av barneskolelærerne er helt eller delvis enige i at skolen deres i all hovedsak bruker vikarer uten lærerutdanning.
 • 44 prosent av alle lærerne rapporterer at skolen ganske ofte eller av og til løser vikarsituasjonen ved å slå sammen klasser.
 • Bare 54 prosent av lærerne er helt eller delvis enige i at det jobbes systematisk for å skaffe kvalifiserte vikarer på skolen der de jobber.
  I tillegg sier bare litt over halvparten at de har inntrykk av at elevene får et greit utbytte av vikartimene.

Elever mister spesialundervisning

— Dette er veldig urovekkende. Vårt klare inntrykk er at vikarsituasjonen er blitt verre over tid, sier leder i Utdanningsforbundet Ragnhild Lied.

Les også

Derfor streiker jeg i dag

Hun forteller at de får meldinger om at skole ofte løser vikarsituasjonen ved å bruke lærere som egentlig skulle gitt spesialundervisning. Dermed mister elever spesialundervisning de har krav på.Før var det del kommuner som hadde egne vikarpooler med lærere de kunne sette inn der det trengtes. Nå er det ifølge Lied svært få kommuner som tar seg råd til dette.

-Politikerne gjennom hele valgkampen snakket om hvor viktig lærerne er for elevenes læring. Nå venter hele Skole-Norge på at politikerne skal følge opp å sørge for at elevene blir undervist av kvalifiserte lærere. Da kan vi ikke få enda en høst med skolekutt og budsjettkutt, sier hun.

Hun håper en ny regjering vil følge opp valgkampløftene med økte overføringer til kommunene. Både Utdanningsforbundet og Elevorganisasjonen vil at elever skal ha lovfestet rett til kvalifisert lærer.

Sparer penger

På Hasle skole har de rundt ti personer på vikarlisten sin, og ifølge assisterende rektor Thor Rudsbråten har de sjelden problemer med å skaffe vikarer. Til korte vikariater bruker de gjerne ufaglærte.

— Er det fordi de er billigere?

— Ja, det er klart det henger litt sammen med det, det er snakk om å betale dobbelt så mye i timen. På veldig korte vikariater får ikke gjort veldig mye uansett, og lærerne er veldig flinke til å lage gode opplegg til dem på forhånd.

Statssekretær Elisabet Dahle (SV) i Kunnskapsdepartementet kaller funnene bekymringsfulle.

— Det stilles krav til skoleeiere om å påse at de det er rett kompetanse på skolene. Vi har også strammet inn på kompetansekravene. Når undersøkelsen viser at dette likevel er et problem, er det en utfordring skoleeierne må ta fullt på alvor, fordi vi vet det er nær sammenheng mellom lærernes kompetanse og læringsutbyttet, sier hun.

- Så skolene bryter loven?

— Ja, de bryter loven hvis lærerne ikke har riktig kompetanse.

- Og «riktig kompetanse» er å være utdannet lærer?

— Ja, men det er en dispensasjonsmulighet i loven: Der man ikke får tak i utdannede lærere, må man sørge for alternative løsninger.

Les også

Høyre vil legge ned lærerutdanninger

Dahle sier det ikke er greit å bruke ufaglærte som vikarer fordi de er billige.Hun viser også til at Regjeringen har gjort en rekke tiltak gjennom det såkalte GNIST-samarbeidet – en femårig rekrutteringskampanje for å få flere lærere, og at de har økt rammene til kommunene med 67 millioner kroner siden 2005.

— Men Utdanningsforbundet sier situasjonen blir stadig verre?

— Vi må selvsagt lytte til de erfaringene som lærerne melder inn, gjennom denne undersøkelsen. Heldigvis ser vi et mer positivt bilde når vi ser på tallene fra Statistisk sentralbyrå og GSI (Grunnskolenes Informasjonssystem journ.anm.), sier hun.

Les også

 1. Ap vil ha felles eksamen for lærerstudenter

 2. Høgskole tilbyr lærerutdanning - selv om du har 2 i matematikk

 3. Én av tre lærerstudenter strøk i matte

 4. En av fire lærere vraker skolen

 5. Flere tekno-jenter, færre barnehagelærere

 6. 1800 studenter kjemper om 120 studieplasser for å bli lærer