Norge

Politimesteren fratrer på grunn av Monika-saken

Politimester Geir Gudmundsen fratrer inntil videre, får BT opplyst lørdag ettermiddag.

Politimester Geir Gudmundsen fratrer sin stilling så lenge granskingen av varslersaken pågår. Foto: Vegar Valde

 • Christian Nicolaisen

Gudmundsen har selv meddelt overfor sin ledergruppe at han har bedt Politidirektoratet utpeke nåværende visepolitimester John Reidar Nilsen som ny politimester inntil videre.

Dette innebærer, etter det BT forstår, at Gudmundsen vil fratre så lenge granskingen av varslersaken pågår.

Dette bekrefter Politidirektoratet i en pressemelding lørdag ettermiddag.

«Til det beste for politidistriktet»

Bakgrunnen er den sterke kritikken som har kommet mot politiledelsen de siste dagene, samt det som har fremkommet i mediene i kjølvannet av at varsler Robin Schaefer har gitt ut bok.

Gudmundsen har sendt ut denne meldingen via SMS til sine ansatte:

«Viktig melding til alle ansatte!. Til alle ansatte. På bakgrunn av alt som skjer i Hordaland politidistrikt og medieoppslag knyttet til min rolle har jeg bedr politidirektøren om å bli innbeordret til POD fra mandag av. Varighet vil være til granskningsarbeidet er avsluttet. Jeg tror dette er til beste for politidistriktet og de ansatte. John Reidar Nilsen blir konstituert som politimester.

Geir Gudmundsen»

Ifølge pressemeldingen trer Gudmundsen til side etter eget ønske. Visepolitimester John Reidar Nilsen blir konstituert som politimester i Hordaland i denne perioden.

Geir Gudmundsen ønsker ikke nå å kommentere saken ytterligere.

Humlegård støtter beslutningen

Politidirektør Odd Reidar Humlegård støtter Gudmundsens beslutning, heter det i pressemeldingen.

— Vi i Politidirektoratet har fulgt situasjonen i Hordaland tett, og med stort alvor. Også Riksadvokatens rapport som er på høring, har vi lest med stort alvor. Vi avventer nå Spesialenhetens rapport som er ventet neste uke, sier politidirektøren.

— Det gjenstår en del arbeid før vi har det fulle og hele bildet av hva som skjedde i etterforskningen av Monika-saken. Alle fakta må på bordet i denne saken. Men jeg forventer samtidig at distriktet tar tak i de forholdene som er kommet fram, og gjennomfører planlagte tiltak, sier Odd Reidar Humlegård.

Kommenterer boken om Monika-saken

Humlegård kommenterer også boken til varsler Robin Schaefer, som kom ut lørdag.

— Boken som nå omtales har et alvorlig innhold. Forfatteren av boken har varslerstatus, og POD har engasjert et eksternt miljø for å komme til bunns i og belyse denne saken fullt ut. Jeg kan derfor ikke gi ytterligere kommentarer til den konkrete varslersaken, sier Humlegård.

— Det er tungt å vite hvilken belastning politiets håndtering av denne saken har påført Monikas mor. Som politidirektør vil jeg beklage dette på det sterkeste. Saken blir nå svært grundig belyst. Det er en forutsetning for å lære av den, og for å gjøre alt vi kan for at det samme ikke skjer igjen, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Relevante artikler

 1. NORGE

  – Politimester i Monika-saken får internasjonal toppjobb

 2. NORGE

  Politimester renvasket av Riksadvokaten i Monika-saken

 3. NORGE

  Stikk: I morgen begynner Monika-saken i Bergen: Titt: Rettssaken får ekstra stor oppmerksomhet av politiet

 4. NORGE

  Politimester Hasseldal flyttes til Politidirektoratet

 5. NORGE

  Ny midlertidig politidirektør

 6. NORGE

  Høyesterett avviser anken i Monika-saken