Norge

Jernbanekonkurranse nr. 2: Nå skal pris telle mer enn kvalitet

Konkurransen om Nordlandsbanen, Trønderbanen og Dovrebanen er i full gang. Denne gang skal ikke kvalitet telle mest, har Jernbanedirektoratet bestemt.

Nordlandsbanen, her ved stasjonen i Mo i Rana.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

– Det jeg frykter nå, er et nytt kaos rundt jernbanekonkurransen, sier SVs stortingsrepresentant Arne Nævra til Aftenposten.

Når samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) tirsdag ettermiddag skal redegjøre i Stortinget om anbudskonkurransen om Sørlandsbanen, er det først og fremst fordi britiske Go-Ahead vant konkurransen til tross for at de var svakere enn NSB og svenske SJ på kvalitet.

Det er Jernbanedirektoratet som håndterer anbudskonkurransene på vegne av Samferdselsdepartementet. De hadde på forhånd bestemt at kvalitet skulle telle 60 prosent og pris 40 prosent.

Nå er jernbanekonkurranse nummer to i full gang. Den 3. desember gikk fristen ut for selskapene som skal knive om å få kjøre tog på Nordlandsbanen (Trondheim-Bodø), Dovrebanen (Oslo-Trondheim) og Trønderbanen (lokaltoget mellom Steinkjer og Trondheim).

Her har Jernbanedirektoratet laget helt nye regler, noe SV reagerer sterkt på.

– Dette skjer til tross for at premissene for jernbanereformen var at kvalitet til kundene skulle stå i fokus, sier Nævra.

– Det er helt uforståelig at regjeringen velger å vekte pris enda høyere enn i den første pakken som Go-Ahead vant. At lavere vektlegging av kvalitet skal gi bedre kvalitet, må du sitte i denne regjeringen for å tro på.

  • Rødt vil pålegge Riksrevisjonen å ta saken om Sørlandsbanen. Ap vurderer å sende saken til kontrollkomiteen.
SVs Arne Nævra i Stortingssalen.

Derfor endrer de reglene

Kommunikasjonssjef og ansvarlig for jernbanekonkurransene i direktoratet, Svein Horrisland, bekrefter overfor Aftenposten at «Trafikkpakke 2 Nord» har følgende tre såkalte tildelingskriterier: Pris 50 prosent, kvalitet 45 prosent og «oppdragsforståelse» 5 prosent.

I et første svar på hvorfor dette skjer sier Horrisland at det for en stor del skyldes «obligatoriske kvalitetskrav».

– Men hva betyr det?

– At minstekravene til kvalitet i alle pakkene sikrer at tilbudet blir minst like godt som i dag. Så konkurreres det om kvalitetsforbedringer utover dette nivået.

Som forklaring på at det er forskjellige regler, opplyser Horrisland at det etter direktoratets mening er mulig å gjøre større forbedringer i noen av pakkene. Dette skyldes begrensninger som ligger i togparken og selve jernbanenettet på de ulike strekningene, ifølge kommunikasjonssjefen.

– Når ble det bestemt at pakke 2 skulle ha andre krav?

– I februar i år.

Ap: Oppsiktsvekkende og trist

– Dette er oppsiktsvekkende, sier stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap).

Han mener erfaringene fra anbudet på Sørlandsbanen viser at det i realiteten er pris som avgjør.

– Og det er i et anbud der vektingen skulle være 60 prosent på kvalitet og 40 prosent på pris. Med enda større vekting på pris, er det åpenbart at det bare er pris som teller. I realiteten vinner en anbud og får kjøre tog i Norge dersom en dumper prisen tilstrekkelig. Dette er virkelig trist, sier Myrli.

Sverre Myrli (Ap), her med samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

– Jeg registrerer at direktoratet hever minstekrav til kvalitet, og at de som fagetat mener at kvaliteten nå uansett vil bli hevet, sier Helge Orten (H), leder for Transportkomiteen på Stortinget.

– Det er et resonnement det går an å forstå. Det er viktig at vi har en god balanse mellom pris og kvalitet.

Frykter spekulasjon rundt dieselpris

Hverken Trønderbanen eller Nordlandsbanen er elektrifisert. Togsettene her går på diesel.

– Måten pakken er designet på, er dypt problematisk av flere grunner, sier SVs Arne Nævra.

– Det er svært mange kvalitetskriterier, men få priskriterier, noe som gjør at den reelle vekten av pris blir enda høyere. Dermed blir gambling på dieselpriser avgjørende for hvem som vinner, hevder han.

– Ifølge dem vi har snakket med, vil utgiftene til diesel utgjøre mellom 20 og 25 prosent av de totale utgiftene. Jernbanedirektoratet har ikke lagt én dieselpris til grunn for anbudet, men bedt tilbyderne regne inn dette selv. Da kan de som gambler på lavest mulig dieselpris de neste 10 årene vinne anbudet på dette alene.

– Helge Orten, hva tror du om SVs frykt knyttet til dieselspekulasjon?

– Jeg ser at det representerer et usikkerhetsmoment. Men dette er profesjonelle aktører som uansett må kalkulere inn en risiko for endrede drivstoffkostnader. Det blir likt for alle.

Slik kommenterer Horrisland i direktoratet SVs frykt for dieselpris-spekulasjoner:

– Det vil i så fall være en risiko selskapene tar.

Les også

Slik forklarer Go-Ahead sitt priskutt på Sørlandsbanen

Rasutsatte jernbanestrekninger

Både Nordlandsbanen og Dovrebanen har i en årrekke vært plaget med store forsinkelser. Banene er gamle og spesielt utsatt for uvær og ras. Men den siste tiden har Nordlandsbanen holdt en punktlighet på 95 og opp til 96,7 prosent over flere uker. Dovrebanen har ligget på 86,5-90,4 prosents punktlighet, mens Trønderbanen har hatt ligget på 88,6-92 prosents punktlighet de siste fem-seks ukene.

Les mer om

  1. Jernbanereformen