Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om InterCity: – Jeg forutsetter at Bane Nor når målsettingene

Planer om å utsette InterCity-jernbane kom bardus også på samferdselsministeren. Han hevder at timeplanen likevel kan holde.

De kraftige utsettelsene Bane Nor legger opp til i utbyggingen av InterCity som brått på for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Sist søndag kunne Aftenposten fortelle at de storslåtte planene om å åpne moderne InterCity med dobbeltspor til Tønsberg, Hamar, Fredrikstad og Hønefoss blir utsatt, med fra 1, 3 og 6–8 år.

Vel å merke dersom Bane Nor får det som de vil.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier til Aftenposten at dette kom brått på også for ham:

– Vi fikk et varsel et par dager i forveien om at det ville være ting som ble foreslått i Bane Nors dokument, som innebar endringer.

– Du sto på Oslo S i fjor vår og kåret jernbanen til vinner i Nasjonal transportplan (NTP). Du fikk Stortinget med på å vedta NTP. Åtte måneder senere varsler Bane Nor at planene er urealistiske?

– Det hadde vært mye bedre om Bane Nor hadde levert det vi har vedtatt. Det hadde vært en klar fordel om vi hadde fått informasjonen i fjor. Vi forholdt oss til det faglige grunnlaget da, som vi skal gjøre det nå. Bane Nor har gått dypere inn i vurderingene, om hvordan entreprenørmarkedet kan levere, om hvordan trafikken kan avvikles i byggeperiodene, og om faren for trafikkaos om linjene skal åpnes samtidig.

– Men Bane Nor (tidligere Jernbaneverket), har jo sagt i mange år at det blir ferdigstillelse av Indre InterCity i 2024. Burde de ikke ha gått denne runden før?

– Jo. Det er mange ting man burde ha fått svar på tidligere. Både vi i departementet, jernbanen og Statens vegvesen utførte kontrollregninger, og kom til at planene som ble vedtatt hang sammen. Men nå har vi fått nye detaljer.

– Disse må vi lytte til, men vår ambisjon for NTP står ved lag. Og det er Jernbanedirektoratet som skal behandle innspillet fra Bane Nor. Jeg tror at det kan finnes løsninger på mye. Det kommer nå en diskusjon der både fagmiljøer og politiske ambisjoner inngår, sier Solvik-Olsen.

I fjor vårt kåret samferdselsministeren jernbanen til budsjettvinner. – Det hadde vært mye bedre om Bane Nor hadde levert det vi har vedtatt, sier han i dag.

– Forutsetter at Bane Nor når målsettingene

– Togene rundt Oslo, og på Jærbanen, går allerede i dag smekk fulle. Likevel skal det rekrutteres titusenvis av nye passasjerer for å nå målet om at all vekst i persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Hvordan skal det skje om det blir som Bane Nor foreslår?

– Jeg forutsetter at Bane Nor klarer å nå målsettingene som er satt. Man må ikke nødvendigvis ha dobbeltspor for å få til halvtimesavganger på Indre InterCity. Jeg tror de reisende er mer opptatt av hvor fort forbedringene kommer, enn når dobbeltspor på alle strekninger står klart, sier Solvik-Olsen.

– Når kommer disse forbedringene, det er vanskelig å finne dokumentasjon om dem i dokumentet fra Bane Nor?

– Jeg har heller ikke sett noe konkret. Men de mener at de skal kunne innfri målet om hyppigere avganger med blant annet lange krysningsspor (møteplasser). Det tror jeg litt på. Men systemet blir ikke så robust som det ville blitt med dobbeltspor.

– Har du fått forsikringer?

– De mener at de skal kunne innfri de overordnede målsettingene om hyppige avganger og flere togsett, uten at det i dag kan settes to streker under svaret. Men det blir uten at du får reisetidsbesparelsene som dobbeltspor gir.

Tror på 100 millioner togpassasjerer – 30 mer enn i dag

– Men kan det settes inn flere togsett før ny jernbanetunnel i Oslo står klar?

– Det er også et spørsmål jeg stiller.

– Slik de uttaler seg gir Bane Nor inntrykk av at jernbanetunnel gjennom Oslo skal fremskyndes. I forbindelse med fremleggelse av NTP i mars i fjor, da det ble lovet penger til tunnelen, ble det sagt tidligst 2032. Er det noe nytt her?

– Heller ikke jeg har sett dokumentasjon på noe nytt. Daværende jernbanedirektør Elisabeth Enger var tydelig på 2032 for jernbanetunnelen. Jeg må spørre Bane Nor hva det de nå sier om tunnelen betyr.

– Hva tenker du om at Ytre InterCity til Lillehammer, Halden og Skien/Porsgrunn er helt i det blå?

– Jeg opplever ikke at det er helt i det blå. Men det er på det rene at ambisjonene om 2030 som tidligere ble presentert var basert mer på ønsker og drømmer enn realiteter.

– Nå nærmer antall reisende seg med jernbanen i Norge 70 millioner i året. Jeg tror et er mulig å nå 100 millioner i løpet av NTP-perioden (2018–2029). Det er ingen ting i det som nå er sagt som hindrer dette, sier Solvik-Olsen.