Norge

Fant historisk skatt fra «Det siste kongeriket»

Det er som tatt ut av TV-serien «Det siste kongeriket». Men skatten som ble funnet i bakken i Watlington i England, er høyst reell.

I slutten av 870-årene, idet kong Alfred den store og vikingene kjempet om makten i det angelsaksiske riket Wessex, ble en skatt av gull, sølv, mynter og smykker gravet ned i bakken. Først 1150 år senere, i oktober i år, ble den funnet igjen. Foto: Alastair Grant

  • Terje Avner

I flere uker nå har norske TV-seere fulgt skikkelsen Uthred i TV-serien «Det siste kongeriket» på NRK. Uthred vokste opp hos vikingene, men havnet på kong Alfred den stores side i den dramatiske striden om herredømmet i det vi nå kaller England.

Flere kongeriker

På denne tiden, i siste halvdel av 800-tallet, var England delt opp i flere kongeriker. Skandinaviske norrøne vikinger hadde allerede etablert seg som en betydelig, om ikke helt samlet, maktfaktor som herjet i området – både for å skaffe seg rikdom, men også for å sikre seg makt og jordeiendom. Den sterkeste motstanden møtte de i kongeriket Wessex, under ledelse av kong Alfred den store (849-899). Wessex, sør i England, var et av de syv store angelsaksiske kongedømmene i middelalderens England, og omtales gjerne som «det siste kongeriket» som reddet England fra vikingens altomfattende herjinger og okkupasjon av landområder.

  • Skjelettet som ble funnet i brønnen i Sverresborg i Trondheim, er oppsiktsvekkende datert til 1100-tallet. Her er historien om birkebeinerne.

Slaget ved Edington

Etter flere trefninger kom det avgjørende slaget for Wessex og Alfred i mai 878. Det kalles «Battle of Edington». Den skandinaviske hæren – også omtalt som hedningehæren, og ledet av kong Guthrum – ble slått. Mange av vikingene tok seg imidlertid til forsvarsanlegget Chippenham, og barrikaderte seg her. Kong Alfred sørget for å stoppe forsyningsmulighetene for vikingene, og etter et par uker ga de opp. Vikingene måtte trekke seg ut av Wessex, og Guthrum måtte konvertere til kristendommen

Og midt oppe i de usikre tidene – i slutten av 870-årene – der snart den ene og snart den andre av partene var på flukt, fant en angelsakser eller viking det nødvendig å grave ned sitt gods og gull. Planen var nok å hente det opp igjen i fredeligere tider.

Funnet av skatteleter i oktoberUthred, i TV-serien om den dramatiske perioden i England, er en fiktiv person. Men situasjonen han er satt inn i er høyst reell. Både angelsaksere og vikinger forsøkte etter beste evne å skaffe seg verdier i form av mynter og edle metaller som gull og sølv. De av dem som deltok i kamp, kunne ha tilegnet seg bytte i form av både mynter utstedt av kong Alfred, og ringer av sølv og gull som var elsket av vikingene. Skatten som ble funnet av en amatør med metalldetektor, Jim Mather (60), i et jordbrukslandskap i Watlington i Oxfordshire, inneholdt ganske mye av alt.

  • Ruinene over Tønsberg by rommer historier om norske og nordiske konger, dronninger, tronarvinger, en bortgiftet kongsdatterog tidenes morgengave.

Mynter preget med to kongerJim Mather forsto at han hadde snublet over noe stort da han begynte å grave i bakken der metalldetektoren slo ut. Han kontaktet museumsmyndigheter, og ble i første omgang bedt om å dekke det til igjen. Det ble noen nervøse dager i oktober før funnet kunne avdekkes i sin fulle bredde. I dag er skatten fraktet til British Museum, og deler av den ble vist frem for få dager siden. I funnet var det 186 mynter, en god del av dem utstedt av kong Alfred og kong Ceolwulf II i kongeriket Mercia i et kortvarig og skjørt fellesskap. Ifølge The Guardian er myntene verd minst 25.000 kroner for hver, og kanskje mye mer dersom de er i god stand.

  • Jaget av sinte kristne engelske krigere valgte den rike og desperate vikingen å grave ned skatten sin. Han så den aldri igjen . Men du kan nå se den i York.

Vet ikke hvem som begravde skatten

Skatten inneholdt også armringer og biter av gull og sølv. Vikingene bar gjerne armringer av gull og sølv, og slike kunne fort bli røvet fra falne etter slag og trefninger. Det er derfor ikke godt å si om det var en angelsakser eller en viking som gravde ned skatten. Uansett hvem han var, fikk han aldri anledning til å hente skatten sin opp igjen. Kanskje falt han i et slag, kanskje ble han offer for stridende på flukt. For nåtidens engelskmenn og historikere er imidlertid skatten, og ikke minst myntene, mer enn gull verd. Skatten er med på å kaste nytt lys over, og ny interesse for, en epoke i britisk historie som fortsatt har mange ukjente sider.

P.s. «Det siste kongeriket» bygger på den første boken i forfatteren Bernard Cornwells utmerkede serie på til nå ni bøker om stridighetene mellom angelsakserne og vikingene i slutten av 800-tallet. Historien fortelles gjennom skildringen av hovedpersonen Uthreds liv.

  • Flere tusen bilder – noen nye og andre av bedre kvalitet enn dem vi har sett, dokumenter og foredrag. 80 år etter at staten overtok Roald Amundsens hjem Uranienborg, er det funnet en formidabel skattkiste. Bildene i denne artikkelen befant seg i kisten.

Les mer om

  1. Historie