Norge

Ett av Norges vanligste bytrær dreper humler

Døde humler lå i forrige uke strødd under et en parklind ved Holmlia. Kjent problem, sier naturforsker. Likevel plantes det tusenvis av parklind i Norge. Et tre som ikke hører hjemme i norsk natur.

afp000746019.jpg Foto: Foto: Wikipedia

 • Lars Kluge

Bier og humler er truet av utryddelse flere steder i verden. Dermed er også vår matvareproduksjon truet. I Norge blir mellom 15 og 30 prosent av maten vi spiser bestøvet ved hjelp av humler og bier. På verdensbasis er den økonomiske verdien av biene og humlens innsats anslått til 1300 milliarder kroner i året.

Det har vært hevdet at menneskeheten bare har fire år igjen å leve dersom alle bier og humler forsvinner.

Jobber gratis

I Norge er insekters innsats gratis, mens man i USA nå frakter store bestander av bier rundt for at nytteplanter skal bli bestøvet. I Japan har mangelen på bier og humler ført til at det brukes pensel for å befrukte plantene, og ifølge tidsskriftet Science er matvareproduksjonene redusert i mange land på grunn av bie— og humledød.

Det er flere eksempler på at hele kolonier plutselig har dødd ut. Plantevernmidler har fått skylden, men problemet er antagelig mer sammensatt.

Les også:

Les også

Zzze humlene zzzzzzzzurre

Døde og døende humler

Kristian Juel Røysland fikk tipset om de døde humlene fra en kollega i bydel Søndre Nordstrand og gikk selv ut for å kikke. Det var bare én blomstrende parklind i Lusetjerndalen ved Holmlia, og under treet lå det masse døde og døende humler.

— Jeg tok med en halvdød en tilbake til kontoret. Den kviknet først til og fløy litt rundt, men så døde den, forteller Røysland.

Han snakket med en birøkter i Ås som fortalte at han hadde opplevd bidød, antagelig som følge av forgiftning fra lind, i fjor. Røysland fikk bekreftet av seniorforsker Frode Ødegaard i Norsk institutt for naturforskning (NINA) at humledøden trolig har sammenheng med nektar fra lindetreet, og har varslet Miljødirektoratet.

Seniorforsker Frode Ødegaard, NINA Foto: Aas, Erlend

Ikke naturligFrode Ødegaard mener altfor lite oppmerksomhet har vært rettet mot planter som er fremmede i norsk natur.

— At man plutselig kan finne et stort antall døde humler under spesielle typer trær, har vært kjent i rundt 50 år, sier han.

I Norge er det særlig under parklind, som er en hybrid mellom lind og storlind, dette skjer. Arten er altså ikke naturlig i Norge, men er blitt et dominerende bytre.

Insektdøden opptrer på denne tiden av sommeren fordi det er nå parklinden blomstrer. Og problemet oppstår særlig i tørre og varme sommere. Ødegaard mener det er store konsentrasjoner av sukkerstoffet mannose humlene ikke tåler. Men det kan også være at det er kombinasjoner av dette stoffet og plantevernmidler som blir for mye for humlene.

Les også:

Les også

I denne hagen har selv humla eget hus

Truet

Han påpeker at Norge har et spesielt ansvar for humler siden 15 prosent av alle verdens humlearter er representert i Norge. Uten humler blir det dårlige tider for landets frukt— og bærprodusenter. Ikke blir det noe bær å finne i skogen heller. For i Norge er det humler og villbier som gjør hovedjobben, selv om bikuber med honningbier også spiller inn.

afp000745954.jpg Foto: Johannessen, Sara

Hver tredje av våre 200 humle— og villbiearter står på rødlisten over truede arter, og 12 humlearter som tidligere levde i Norge, er det ikke noen som klarer å finne igjen. - Bør planting av parklind forbys?

— Ja, det synes jeg. Det finnes sikkert gode erstatninger. De mange trærne som allerede er plantet, bør også byttes ut. Det vil selvfølgelig koste mye penger, men dette kan jo gjennomføres på lang sikt, sier Ødegaard.

Bjørvika i Oslo blir nå beplantet med et stort antall trær, blant disse er også parklind. Ifølge Statens vegvesens rapport «Økologisk vurdering av planter i Bjørvika» knytter det seg ingen miljømessige problemer til dette treet.

Les også:

Les også

Forskere bekymret over insekt-svikt

Velkjent

— Fenomenet med lind og humledød er kjent i litteraturen siden 1960-tallet. Her har tydeligvis de som har gjort risikovurderingene, oversett denne kunnskapen, sier Ødegaard.

Rådgiver Ingvild Skorve i Miljødirektoratet bekrefter at de har mottatt meldingen fra Røysland sier de se med bekymring på saken.

- Vi trenger mer kunnskap om den eventuelle sammenhengen mellom lindetrær og humledød for å kunne vurdere mulige tiltak. Vi vil undersøke med ulike institusjoner, blant annet med Artsdatabanken, sier hun.

Direktør i Artsdatabanken, Ivar Myklebust, sier at selv om parklind er en fremmed art i Norge, er den ikke blitt risikovurdert med tanke på negative effekter i norsk natur fordi den ikke har evnene til å reprodusere.

— Hvis det viser seg at parklind har negativ påvirkning på humler og bier må dette tas i betraktning i den neste vurderingen av parklind, sier Myklebust.

Flere artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  Dette vanlige bytreet dreper tusenvis av humler

 2. A-MAGASINET
  Publisert:

  For humlene er Norge et paradis

 3. VITEN
  Publisert:

  Insekter i Norge: Hvordan kan vi vite hva vi mister når vi ikke vet hva vi har?

 4. VERDEN
  Publisert:

  Forsker: - Det er nesten ikke insekter lenger

 5. VITEN
  Publisert:

  Nå kommer robotbiene. Kan de redde oss?

 6. VITEN
  Publisert:

  Slik kan vi bruke insekter til å forbedre matkvaliteten