Norge

Oslo-Bergen på 3,5 timer

Her er fire grunner til hvorfor E16 bør bli hovedvei mellom øst og vest. Og like mange for hvorfor E134, Rv7 og Rv52 over Hemsedal bør bli det. Slaget starter i Oslo mandag.

Kopiavafp000806427-hU96P9jF92.jpg Aftenposten grafikk

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Nå åpner samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for at det blir to hovedveier mellom Oslo og Bergen.

Før jul skal det pekes ut én eller to kandidater som hovedvei mellom Oslo og Bergen/Haugesund. Mandag vil argumentene hagle under en konferanse i Oslo, i regi av Statens vegvesen.

Under den første konferansen i år rundt hovedvei øst-vest uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at han helst ønsket å «bruke mest penger på én vei».

Han har imidlertid møtt så mye motbør at han i dag formulerer seg annerledes.

— Jeg har nå lenge prøvd å si at vi ikke kan ha mer enn to hovedveier øst-vest. Det kan bety to. Vi kan ikke ende opp med fire-fem, sier Solvik-Olsen.

Aftenposten har gått gjennom de viktigste grunnene til å velge mellom de ulike alternativene, ifølge forkjemperne for E16 over Filefjell, E134 over Haukeli, Rv7 over Hardangervidda og Rv52 over Hemsedal.

Her finner du de fire viktigste grunnene, for de fire hovedalternativene:

E16 over Filefjell:

 • Det er allerede investert kolossalt mye penger her de siste årene, og mer skal brukes, på fjellet og mellom Sandvika og Hønefoss.
 • Dette er i dag den mest vintersikre veien.
 • Veien betyr mye regionalt.
 • Dette er veien Stortinget på 1990-tallet vedtok som hovedvei.
  Disse slåss for E16

Men som Aftenposten senere fant ut i fjor:

Les også

Dagens politikere vet ikke hva som er hovedveien til Bergen

.

Forkjemperne for E16 er samlet i «Stamveiutvalget», også kalt «E16-utvalget». De består av Veivesenet lokalt, Oppland fylkeskommune og alle kommunene langs veien.

— Veien betyr utrolig mye for reiselivssatsing og for næringsliv, sier fylkesordfører Gro Lundby i Oppland.

— Vi går for E16 som hovedvei. Men mitt fylke er så stort at jeg sier det samme som fylkesordføreren i Buskerud, det blir feil å snakke om én øst-vest forbindelse, sier hun.

LES OGSÅ:

Les også

To veier står igjen somde mest lønnssomme

E134 over Haukelifjell:

 • Veien kan tjene både Oslo-Bergen og Oslo-Haugesund, kobles til fergefri E39 og dermed bli avgjørende for en svær region.
 • Motorvei med fartsgrense på 120 km/t kan gi 3,5 timer Oslo-Bergen, og 4 t Oslo-Stavanger. Eneste trasé med trafikkgrunnlag for motorvei.
 • Ønskede fjelltunneler ved Røldal vil senke dagens høyeste punkt fra 1085 meter til 860. Den blir da den laveste.
 • Maksimal stigning blir da 1,2 prosent, slakere enn de andre alternativene.
  Disse slåss for E134

Forkjemperne i «Vegforum øst-vest» kaller sin kandidat E134 «Miljøveien». Flere tidligere tungvektere i Veivesenet har meldt seg på her, senest en av de mest erfarne prosjektlederne de siste tiårene, Stein Fyksen.

— Valget av ny hovedvei mellom øst og vest må gjøres ut fra hvilken løsning som gir kortest strekning og kjøretid, minst høydeforskjeller, best miljøprofil, full vintersikkerhet og høyest samfunnsøkonomisk nytteverdi over tid. Av alternativene som foreligger er etter min mening E134 klart best på alle disse punktene, sier Fyksen.

Veien øst-vest er utvilsomt vakker, men ikke alltid lett å ferdes på. ROBERT MCPHERSON

Han hevder at det i Norge finnes altfor mange eksempler på at lokale tilpasninger har ført til at en hovedvei bygges med omveier, og gjennom tettbebygde strøk med lave fartsgrenser og mange rundkjøringer.

Lokale interesser vinner ofte frem

Lokale interesser kan se seg tjent med dette, men slike løsninger er dyre i drift og betyr store merkostnader for trafikken, til skade særlig for næringsliv og kollektivtransport. Samfunnsnytten av veiinvesteringene reduseres, uten at dette kan forsvares ut fra en eventuell nytteverdi for det enkelte lokalsamfunnet, mener Fyksen.

Også statssekretær Bård Hoksrud (Frp) har uttalt seg svært positivt om E134, i Skien-avisen TA. Hoksrud representerer Telemark på Stortinget.

— Men jeg respekterer analysearbeidet som nå gjøres, og skal ikke legge noen føringer, sier Hoksrud til Aftenposten.

Rv7 over Hardangervidda:

 • I dag den korteste veien mellom Oslo og Bergen.
 • Utpekt av lastebileierforbundet som den strekningen som koster minst å kjøre, sammenlignet med E16 og E134.
 • Suverent mest benyttet om sommeren. Har fortsatt stor vekst.
 • Bør også satses på fordi ingen av alternativene som foreligger fyller alle behovene hos de ulike bilistene.
  Disse slåss for Rv7

«Interesseselskapet Rv7» kaller sitt prosjekt «Livsnerve - Stamvei - Eventyrvei». Sekretær for prosjektet er Knut Arne Gurigard.

Han mener det blir helt galt å peke ut én hovedvei.

Riktig smalt kan det være på det verste, her Rv7. Robert McPherson

— Den største andelen av all trafikk øst-vest er underveistrafikk. Under 20 prosent av de rundt 5000 som til sammen daglig passerer de ulike fjellovergangene, kjører hele veien mellom Oslo og Bergen.

- Å legge firefelts vei mellom øst og vest blir derfor feil. Ikke minst det å tenke firefelts Odda-Bergen, når man uansett skal ruste opp Voss-Bergen blir meningsløst, hevder Gurigard.

Rv7s store svakhet er vinteren. Den har i dag desidert flest stenginger. Derfor arbeider forkjemperne for å få bygget en lang tunnel under Hardangervidda, som vil fjerne disse problemene.

Rv52 over Hemsedalsfjellene:

 • Har i dag flest biler over fjellet. Like mange som via Hardangervidda og Valdres til sammen.
 • Svært viktig for trafikk videre til Sogn og Fjordane, Sunnmøre og Trøndelag.
 • Å bruke penger her gir størst samfunnsøkonomisk nytte, ifølge en rapport fra Oslo Economics tidligere i år.
 • Alle de fire veiene er viktige. Ved å satse på alle gjør man en stor feil.
  Disse slåss for Rv52

«Interessefellesskapet Rv52» er ifølge ordfører Oddvar Grøthe (Sp) i Hemsedal nylig stiftet fordi dette alternativet var i ferd med å bli borte i veikampen som nå pågår.

— Alle de fire veiene er viktig. Mange skal til og fra steder som ligger mellom øst-vest punktene. Veiene tjener forskjellige formål. Men hvis man tenker seg firefelts vei har ikke Norge råd til å satse på alle, sier Grøthe.

Veivesenet: - Vanskelig å se for seg firefelts vei

Ifølge programmet for mandagens konferanse på Clarion Hotel Royal Christiania i dag skal Statens vegvesen legge frem resultater fra nye trafikkanalyser og samfunnsøkonomiske vurderinger.

Fagdirektør Hans Silborn, som leder prosjektet, var imidlertid før helgen svært usikker på hvor mye som ville være klart.

— Jeg tror at vi mandag bare vil kunne presentere smakebiter fra det nye materialet, sier Silborn.

- Hva med motorvei? Forkjemperne for E134 vil ha 120 km/t.

— Det er vanskelig å se for seg at det blir så mye trafikk at det blir firefelts vei over fjellet.

- Hvilken gjennomsnittshastighet ser du for deg?

— Vi har lagt inn god veistandard i vurderingene, som tofelts vei med midtrekkverk. Det kan i praksis gi hastighet på 80-85 km/t, sier Silborn.

Les også:

Les også

Vinneren er Hemsedalsfjellet

Les også:

 1. Les også

  «Jernbanekomedie» ga første vei Oslo-Bergen

afp000573642-wrScULEOVV.jpg Robert McPherson

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Samferdsel

Relevante artikler

 1. NORGE

  Veivesenet foreslår igjen RV 52 Hemsedal som hovedvei mellom øst og vest - sammen med E134

 2. NORGE

  Regjeringen ville ha én hovedvei øst-vest i Norge – nå er de oppe i tre

 3. DEBATT

  Norge trenger en fullverdig E134 - med «fergefri arm» til Bergen

 4. NORGE

  Nå åpnes to viktige veistrekninger på E6 og E16

 5. DEBATT

  Stortinget bør vurdere E16 som en av to hovedveier mellom Øst- og Vestlandet | Klosbøle | Hagen

 6. LEDER

  Aftenposten mener: For mange hovedveier mellom øst og vest