Norge

Jernbaneverket på kollisjonskurs med togselskaper

Jernbaneverket mener sikkerheten blir bedre dersom togselskapene ikke får tilgang til uhellsrapporter. Det er flere togselskap fullstendig uenige i, og nå håper NSB at Jernbanetilsynet skal redde punkt 14 i avtalen.

Jernbaneverket og NSB er svært uenige om verdien av å uveksle uhellsrapporter. Her fra togstans på Drammensbanen i sommer. Foto: MORTEN HOLM / SCANPIX

 • Jon Dagsland Holgersen

Les også:

I januar skrev Aftenposten at Jernbaneverket (JBV) vil stryke punktet i Sportilgangsavtalen der det heter at partene har «gjensidig plikt til å utveksle egne uhellsrapporter».

Sportilgangsavtalen er hovedavtalen mellom JBV og togoperatørene, og JBV ønsker at det aktuelle avtalepunktet skal fjernes fra desember inneværende år.

Endringen bryter med prinsippet om at virksomheten skal planlegges, organiseres og utføres med det formål kontinuerlig å forbedre sikkerheten.
NSBs brev til Jernbanetilsynet.

I et dokument Aftenposten.no har fått tilgang til kommer det fram at NSB nå ber Jernbanetilsynet om å gjøre en trafikksikkerhetsmessig vurdering av JBVs varslede endring. I tillegg ønsker NSB å få svar på om JBV har lov til å endre avtalen midt i en periode, og når den andre parten (togselskapene) ikke ønsker endringene.

Negativt for sikkerheten

«Det at Jernbaneverket med dette vil begynne å holde uhellsrapporter skjult for togoperatørene vil etter NSBs syn være et steg i feil retning i sikkerhetsarbeidet. Endringen bryter med prinsippet om at virksomheten skal planlegges, organiseres og utføres med det formål kontinuerlig å forbedre sikkerheten, jf. sikkerhetsforskriften §2-1», står det i brevet til Jernbanetilsynet.

I tillegg til NSB AS og Gjøvikbanen motsetter CargoNet og Flytoget seg endringen, og alle argumenterer med at det vil føre til negative konsekvenser for sikkerhetsarbeidet.

«Dersom Jernbaneverket nekter togoperatørene tilgang på uhellsrapporter, vil dette klart svekke operatørenes mulighet til å ta hensyn til risikoforhold som oppstår som følge av Jernbaneverkets virksomhet», står det videre.

Ti togselskaper har ikke uttalt seg om den varslede endringen.

— Bedre sikkerhet uten rapportene

Svein Horrisland i Jernbaneverket. FOTO:SCANPIX Foto: Mikalsen, Helge

I et brev til NSB 14.juli skriver JBV at togselskapene etter deres oppfatning «per i dag ikke har behov for tilgang til Jernbaneverkets uhellsrapporter», og viser videre til at togselskapene ved ulykker og hendelser uansett får alle nødvendige opplysninger fra JBV.De mener rapportene er deres egne vurderinger av ulykker og hendelser, og at de derfor skal brukes til JBVs evaluering av egen virksomhet.

«Sikkerhetshensyn tilsier at togselskapene ikke bør gis tilgang til uhellsrapportene...» heter det i brevet.

Kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i JBV utdyper dette med at uhellsrapportene vil bli grundigere dersom de er interne. Årsaken til dette er at de som rapporterer da vet at informasjonen kun blir brukt internt.

Han legger til at Statens Havarikommisjon (SHT) siden 2002 har tatt over hovedansvaret for å granske ulykker.

Blir trolig advokatmat

Informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB opplyser til Aftenposten.no at de kobler inn Jernbanetilsynet i håp om å redde avtalen.

Tilsynet er statens organ for å fremme sikkerhet innen jernbaneområdet.

— Vi mener at det er en verdi i å utveksle all informasjon. På denne måten kan man lære mest mulig av tidligere hendelser, og bruke dette i arbeidet for best mulig sikkerhet, sier Lundeby.

JBV mener de ensidig kan fastsette spillereglene i Sportilgangsavtalen, og derfor går de for endringen til tross for motstanden.

Horrisland opplyser til Aftenposten.no at det er første gang de har opplevd at noen har tatt denne type problemstilling inn for Jernbanetilsynet.

- Det er sånn sett interessant å se om tilsynet har noen synspunkter, sier han.

Direktør Erik Ø. Johnsen i Jernbanetilsynet ønsker ikke å kommentere saken ettersom den er til vurdering.

De ulike tolkningene av Sportilgangsavtalen, som ikke har noen tidsbegrensning før den blir sagt opp, gjør at NSB og JBV er enige om at saken fort kan bli advokatmat.

 1. Les også

  Nekter å informere NSB om uhell

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Partene i togkonflikten møtes tirsdag

 2. NORGE
  Publisert:

  Utsetter anbud for Oslo-området. Dermed kan hele togkonkurransen bli avblåst.

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Krever ekstern oljegransking etter Melkøya

 4. NORGE
  Publisert:

  Gårdeier frifunnet for hallikvirksomhet

 5. NORGE
  Publisert:

  Nærmere 100 tatt i fartskontroller i Hedmark

 6. NORGE
  Publisert:

  Bussjåfør varetektsfengslet i fire uker etter dødsulykken i Valldal