Norge

PST: Krekars posisjon er styrket

I en fersk sikkerhetsvurdering datert 23. januar konkludrerer Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med at mulla Krekar fortsatt er en trussel mot rikets sikkerhet og bør plasseres langt fra de radikale jihadistmiljøene på Østlandet.

  • Frode Sætran
  • Hans O. Torgersen
    Journalist

Universitetslektor, skriftlærd, geriljaleder og en av Fremskrittspartiets største hodepiner.

— Jeg bruker å si at mulla Krekar er Frps drømmeflyktning, sa Brynjar Meling i Oslo tingrett tirsdag formiddag.

Politiinspektør Vegard Rødås, påtaleleder ved Oslo-politiets utlendingsseksjon, sa i retten at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en ny trusselvurdering foretatt i forrige uke at Krekar vært meget aktiv på sosiale medier i tiden før han ble pågrepet i 2012:

Mulla Krekar og Brynjar Meling møter pressen

I mars 2012 ble han beskrevet som en mann med betydelig påvirkningskraft i jihadistmiljøene, hvor han har flere hundre sympatisører. Han blir omtalt som en konfliktentreprenør. PST sier at hans posisjon i jihadistmiljøene ikke er svekket, og at han kan ha fått status som en slags martyr, sa Rødås.

Etniske kurdere har også oppsøkt Krekar i tiden før han ble arrestert.

— Disse kom fra det sentrale østlandsområdet, men også Storbritannia, Tyskland og Sveits. Dette hadde sammenheng med etableringen av det tyske terrornettverket RAWT, sa politiinspektøren.

PSTs vurdering er i dag at han fortsatt utgjør en grunnleggende trussel mot dagens norske samfunn.

- Betydelig reiseavstand

PST sa i sitt råd at mulla Krekar burde flyttes til et sted med betydelig reisetid til Oslo og langt fra en flyplass med internasjonale flyruter.

— Å plassere ham i Troms eller Finnmark kan bære preg av overreaksjon, men han bør plasserers langt fra de radikale miljøene på Østlandet, heter det i et brev PST sendte til Politidirektoratet, som også advarte mot Østfold, der flere av dem Krekar er dømt for å ha truet, bor.

Det var også et poeng at det skulle være et gjennomsiktig samfunn med god politikapasitet.

Slik falt valget på Kyrksæterøra.

I godt humør

Det var en festkledd Krekar som ankom Borgarting lagmannsretts lokaler i Oslo sentrum litt før klokken 08.30 tirsdag morgen.

På hodet bar han en jasimagh, og han hadde på seg en stram dress med magebelte.

-Jeg vil ikke snakke nå før retten er satt. Men etterpå har vi god tid. De neste ti årene, smilte Krekar til det tallrike pressekorpset.

- Dagen går nok

Pratingen var det Brynjar Meling som tok seg av:

-Vi ser frem til å få prøvet lovligheten av politiets pålegg om å tvangsflytte Krekar til Kyrksæterøra. Jeg regner med å bruke et par timer på mine to innlegg, så skal Krekar si noe, og det samme skal politiadvokaten. Men jeg mener vi har svært gode argumenter, sa Meling.

-Vil Krekar si noe om hvordan han stiller seg til IS i dag?

— Jeg har forberedt mine spørsmål, og det samme har sikkert politiet med sine. Vi får ta spørsmål og svar når retten er satt, sa Meling.

I 1988 møtte Kreakar Osama bin Laden.

-Vi spiste sammen, men jeg kjenner ham ikke, sa Krekar i retten.

I bunnen av saken kan du følge vårt livestudio.

- Krekar er ingen populær kurder i Norge

Inne i rettsalen startet hans forsvarer Brynjar Meling kampen for klientens rett til å kunne bevege seg rundt i Oslos gater som en fri mann. Han startet dagen med å gå tilbake i tid. I innledningsforedraget tegnet han mulla Krekars liv på flukt i grove riss.

Det var tilfeldigheter i FN-systemet som gjorde at mulla Krekar havnet akkurat i Norge og Vestfold som kvoteflyktning 30. november 1991.

Her bosatte han seg etterhvert i Tønsberg, hvor kona og hans to eldste barn, som dengang var seks og syv år gamle, kom på familiegjenforening våren 1992.

Den yngste datteren ble født i 1995, og kona og de fire barna er i dag alle norske statsborgere.

— Krekar er ingen populær kurder i Norge. Han har ingen stor kurdisk menighet i Oslo, på Kyrksæterøra eller andre steder. Han har opplevd drapsforsøk mot familien. En nevø ble kidnappet i den tro at dette var Krekars sønn, sa Brynjar Meling i sitt innledningsforedrag,

— I 2002 ble Krekar pågrepet i Amsterdam anklaget for mord i Jordan. Han har aldri vært i Jordan, og dette landet har heller ikke undertegnet noen avtaler som kunne føre til at han ble utlevert for drap. Da myndighetene fant ut dette, frafalt de anklagen for drap og erstattet den med en anklage om smugling av over 10 kilo kokain, noe som var det eneste som kunne ha ført til en utlevering.

Til Norge i charterfly

I januar 2003 ble han fraktet tilbake til Norge i et eget charterfly.

— I mars 2003 blir mulla Krekar i intervjuet av nederlandsk fjernsyn hvor han uttaler seg om selvmordsbombing, og 21. mars blir han varetektsfengslet. Men Borgarting lagmannsrett løslater Krekar, sier Meling.

Advokaten fortalte om års kamp for å unngå at Krekar skulle bli utlevert til Tyskland eller bare forsvinne til Guantanamo-basen.

— Han ble avhørt av CIA og tysk, sveitsisk, nederlandsk og australsk politi, sa Meling.

21 siders dokument

Torsdag kveld fikk Oslo politidistrikt advokat Melings klageskrift over forvaltningsvedtaket de hadde fattet tidligere i uken.

Mange spørsmål vil ventelig dreie seg om Krekar fikk anledning til å uttale seg før vedtaket ble fattet, noe loven krever.

Tingrettsdommer Oddmund Svarteberg begynte med å oppheve det generelle referatforbudet, men avslo VGs søknad om å få sende lyd og bilde direkte fra forhandlingene i tingretten.

Dette var et syn påtaleleder ved oslopolitiets utlendingsseksjon, politiinspektør Vegard Rødås, også hadde argumentert for.

Mulla Krekar ankommer retten sammen med advokatfullmektig Bjørn Gulstad og advokat Brynjar Meling.

Saksbehandlingstabbe?

Da politiet bestemte at mulla Krekar skulle tvangsflyttes til Kyrksæterøra etter endt soning, begikk de sannsynligvis en blunder, sier Mads Andenæs, professor i rettsvitenskap og ekspert på menneskerettigheter, til Aftenposten.

I dag skal Oslo tingrett behandle en 20 sider lang klage som advokat Brynjar Meling har sendt inn på vegne av mulla Krekar.

Litt før halv ni i morges ankom Krekar rettslokalene i Oslo.

Meling: Derfor bør Krekar ikke tvangsflyttes:

— Alvorlig saksbehandlingsfeil

Justisminister Anders Anundsen instruerte politiet om å vurdere tvangsbosetting og meldeplikt for personer som Krekar, der det foreligger utvisningsvedtak som ikke kan realiseres.

Politiet har etterpå gjort et vedtak som sannsynligvis er underlagt forvaltningsloven.

— Hvis de ikke har latt Krekar få anledning til å uttale seg, har politiet gjort en alvorlig saksbehandlingsfeil, sier Andenæs.

I klagen fra advokat Brynjar Meling, påpeker advokaten at staten i måneder og år har vært klar over når mulla Krekar skulle løslates etter endt soning.

Følg vårt livestudio under her:

Les også

  1. Dette må politiet overbevise retten om i Krekar – saken

  2. Krekar-forvaring kan gi grunnlag for riksrett

  3. PST: Instruks gjelder flere enn mulla Krekar

Mulla Krekar og hans advokat Brynjar Meling ble møtte av et massivt preseoppbud i Oslo tingrett.