Venstresiden vil hente milliarder i økt inntektsskatt

Ap, SV og Rødt vil alle øke inntektsskatten i sine alternative budsjetter, med henholdsvis 920 millioner, 3.8 milliarder og 12.3 milliarder kroner.

Leder i Rødt Bjørnar Moxnes (tv) og leder i Sosialistisk Venstreparti (SV) Audun Lysbakken syns de rikeste og de som tjener mest godt kan betale mer skatt.

Det oppgir Dagsavisen, som bemerker at ikke engang Rødts radikale forslag til skatteøkning reverserer den sittende regjeringens totale skattekutt på 14,7 milliarder kroner de siste fem årene. Det er lavere inntektsskatt som har gitt kutt, ifølge tall fra Finansdepartementet, som inkluderer budsjettforslaget for 2019.

Rødt vil øke skattesatsen betydelig for dem som tjener mest i Norge. I partiets alternative budsjett skal de 38.400 innbyggerne som tjener mer enn 2 millioner kroner i året, betale 41,3 prosent. Også de med en inntekt over 1,2 millioner kroner, skal betale en høyere skattesats, og tilsammen vil det gi staten 12,3 milliarder mer i inntekter. Rødts alternative statsbudsjett legges frem fredag.

Arbeiderpartiet la frem sitt alternative budsjett tirsdag, og der var det kun økninger i inntektsskatten på tilsammen 920 millioner kroner, men også økt formuesskatt på formuer over 1,5 millioner kroner.

SVs 3,8 milliarder skattekroner hentes også fra økt inntektsskatt hos dem som tjener mest.