Høyesterett opphever overgrepsdom mot psykisk utviklingshemmet mann

Dommen mot en lettere psykisk utviklingshemmet mann for overgrep mot en liten jente er ugyldig, mener Høyesterett. Nå må saken behandles på nytt.

 Gulating lagmannsrett skulle ikke ha akseptert at opplysninger fra to politiavhør ble brukt som bevis i saken mot en lettere psykisk utviklingshemmet mann som sto tiltalt for seksuelle overgrep mot en liten jente.

Det var nemlig i strid med retten til en rettferdig rettergang, slik den er nedfelt i menneskerettighetskonvensjonen, da aktoratet la frem opplysninger fra to politiavhør som ble gjennomført før mannen fikk oppnevnt forsvarer, ifølge Høyesterett.

Det melder NRK.

– Dommen viser at politiet ikke skal avhøre siktede personer med særskilte utfordringer uten å sørge for at de har forsvarer til stede. Følgene av at siktede ikke har forsvarer fra første politiavhør, er at avhøret ikke kan benyttes som bevis, sier mannens forsvarer, advokat Ivar Blikra.

Tiltalte, en mann i 30-årene, ble i Gulating lagmannsrett i sommer dømt til to års fengsel for seksuelle overgrep mot en liten jente. Overgrepene pågikk ifølge dommen i flere år fra 1998 – da jenta var fem og et halvt år gammel – til hun ble ti år. Mannen var da i slutten av tenårene.

Tiltalte erkjente på ha begått seksuelle handlinger mot jenta, og ble dømt til to års fengsel og til å betale 400.000 kroner i oppreisningserstatning.

I tillegg til bevisførselen fra politiavhørene, mener Høyesterett at lagmannsrettens drøfting av om de konkrete handlingene juridisk sett er å regne som seksuelle handlinger eller seksuell omgang er mangelfull, hvilket kan ha betydning for straffeutmålingen.

– Manglene ved domsgrunnene og bevisførselen fra politiavhørene kan ha innvirket på dommens innhold, skriver Høyesterett.

Konsekvensen av at Høyesterett opphever dommen, er at saken må opp til ny behandling i lagmannsretten.