PU venter på løsning - stadig nye problemer i russisk grensekontroll

Politiets utlendingsenhet (PU) må avvente nødvendige utbedringer ved grenseovergangen på russisk side før de kan fortsette med returene av asylsøkere til Russland over Storskog.

Mottakssenteret i Kirkenes.

PU understreker at de planlegger å gjennomføre uttransporter til Russland med buss over Storskog de nærmeste ukene, men at det har vært enkelte utfordringer ved den russiske grenseovergangen Boris Gleb, som ligger direkte overfor Storskog.

Fredag skal det ha vært datatrøbbel og bemanningsproblemer.

Tor Espen Haga, PUs leder i Kirkenes, blir intervjuet av pressen utenfor mottakssenteret.

— PU forholder seg til dette og avventer nødvendige utbedringer på russisk side i påvente av at returene kan gjenopptas, sier PUs prosjektleder i Finnmark, Tor Espen Haga.Det er ikke klart hvor lang tid dette vil ta.

- Vi vil fortsette uttransportering over tid

Kommunikasjonsrådiver i PU, Arild Strømmen, kan hverken bekrefte eller avkrefte om dette betyr at det ikke blir nye utsendelser i morgen:

— Vi vil fremover fortsette uttransportering over tid. Men kan ikke feste det på en spesifikk dato, sier han til Aftenposten.

Han kan heller ikke si noe om hvor lenge menneskene med ulovlig opphold kan bli sittende.

— Uttransporteringen over Storskog skal fortsette, men vi har ikke gått inn på hvilken dato eller dag det skal skje. Det kan endres på kort varsel av forskjellige grunner, slik som i dag med manglende busskapasitet og mannskapsendringer på russisk side som dagen før.

Flyktningene kan bli fremstilt for fengsling

- Dersom det tar lang tid før kapasiteten på russisk side tar seg opp. Hva skjer da med flyktningene på senteret?

— Det blir hypotetisk. Men vi får ta en løpende vurdering på det.

- Hva skjer med tredagersfristen for de som nå er anholdt dersom de blir sittende lenger enn tre dager?

— Dersom noen med avslag ikke er uttransportert innen fristen for fremstilling for fengsling, kan de bli fremstilt for fengsling, eller det kan bli vurdert andre alternativer, som løslatelse mot meldeplikt, eller pålagt bestemt oppholdssted.

— Det siste vil si at de kan bevege seg fritt i Kirkenesområdet på dagtid, og vil ha tilhold på ankomstsenteret om natten.

- Kan – i teorien – menneskene med ulovlig opphold som nå sitter i Kirkenes bli sittende der i flere uker, eller kan du avkrefte dette?

— Vi ønsker ikke at personer med avslag skal bli sittende i lang tid.

Siden den første bussen ble sendt over grensen tirsdag, har resten av uken vært preget av utsettelser:

  • Hverken onsdag eller torsdag ble noen asylsøkere sendt over grensen til Russland.
  • Torsdag var forklaringen på at det var "forsinkelser i saksarbeidet".
  • Litt senere kom PU med en presisering: - Siden vi har fått spørsmål om hva «forsinkelse i saksarbeidet» betyr, ønsker vi å presisere at det er opplyst fra russisk side at det er mangel på personell i dag, og at de derfor ikke kan ta imot de som nå skal returneres, sa seksjonsleder Håvard Johnsen Bekk i Politiets utlendingsenhet.
  • Fredag ble det igjen klart at PU utsetter returene. Da var forklaringen manglende busskapasitet. Fredag formiddag sa Tor Espen Haga i PU at han håpet å få på plass bussene i løpet av lørdagen: – Vi håper å få på plass en buss til i morgen. Vi har hele tiden kommunikasjon med russerne, så vi får se hva de svarer på vårt ønske om uttransportering i morgen.

Russland benekter kapasitetsproblemer

Russland på sin side benekter kapasitetsproblemer, men sier det er en uenighet om hvem som skal sendes tilbake eller ikke.

– Vi må se nærmere på årsaken til at returene stanses. Vi må huske på at mennesker som anses som asylsøkere i Norge, har ikke søkt asyl i Russland. Jeg tror norske og russiske utlendingsmyndigheter må komme fram til en avtale om hvem man faktisk kan sende tilbake til Russland, sier presseattaché Andrej Kulikov ved den russiske ambassaden i Oslo til NRK.

– Jeg tror ikke det var et teknisk problem, men muligens en uenighet om hvem som skal sendes tilbake eller ikke. Vi har en veldig moderne grense og kan håndtere et stort antall mennesker, sier han.

– Vi må se nærmere på årsaken til at returene stanses. Vi må huske på at mennesker som anses som asylsøkere i Norge, har ikke søkt asyl i Russland.

Han mener at norske og russiske utlendingsmyndigheter nå må komme frem til en avtale om hvem man faktisk kan sende tilbake til Russland, ifølge NRK.