Tall på skadede norske soldater er for lavt

Forsvarets nye oversikt over skadede nordmenn i Afghanistan viser for lave skadetall. - Flere skader ble aldri rapportert, forteller soldat.

Norske soldater setter opp en bombekaster i Faryab-provinsen i Afghanistan.
Forsvaret har fått i oppdrag å legge frem tall for hvor mange norske soldater som er blitt skadet i Afghanistan. Forsvaret opplyser at 839 nordmenn er blitt skadet, men tallet er for lavt.
Les også

839 nordmenn skadet i Afghanistan på ti år

948 skader på 839 nordmenn som har tjenestegjort i Afghanistan.

Det var det konkrete resultatet av Forsvarets egen opptelling over hvor mange nordmenn som er påført skader i Afghanistan, mellom 2001 og 2010.

Rapporten ble bestilt av Forsvarsdepartementet, etter at VG i januar avslørte at Forsvaret mangler oversikt over antall nordmenn som er skadet i tjeneste i Afghanistan.

Rapporterte ikke videre

Fredag sa forsvarsminister Grete Faremo at rapporten for første gang gir en «helhetlig oversikt» over skader påført norske soldater.

Men nå viser det seg at norske soldater har fått skader som ikke er fanget opp i Forsvarets journaler. Ingen kjenner mørketallene.

  • Ifølge kilder Aftenposten.no har snakket med, ble mange skader i krigens tidlige fase aldri rapportert.
  • Forsvaret sier skader som er behandlet av utenlandsk sanitet, ikke nødvendigvis er med i den norske journalen.
    Spesielt i den tidligere fasen av krigen var det mange skader som aldri ble rapportert, sier flere kilder til Aftenposten.no.

Det gjelder blant annet skader som ble behandlet av sanitetspersonell på amerikanske baser, og som ikke ble rapportert videre inn i det norske forsvarets journal.

– Jeg sydde et par kutt som aldri ble rapportert, og fikk en splintskade fra et skudd som heller aldri ble rapportert, sier en soldat som tjenestegjorde i Afghanistan i løpet av de første årene etter invasjonen i 2001.

— Ingen oversikt

Han ønsker ikke å stå frem med navn i Aftenposten.no, men sier flere soldater blant annet unnlot å rapportere mindre skader av frykt for at norsk personell kunne nekte dem senere tjeneste.

Dersom skaden ble vurdert som så lite alvorlig at den ikke ville få konsekvenser for forsikringsoppgjør og en eventuell uføresituasjon i etterkant, ble den ikke rapportert.

– Jeg vil påstå at det ikke var noe som helst oversikt over skader som ikke førte til en uføresituasjon, den første tiden i Afghanistan, sier han.

De fleste av de 948 skadene som er oppført i den nye oversikten, er mindre skader som forstuinger og mindre sårskader.

- Ikke nødvendigvis i journalen

Bakgrunnen for rapporten er tall fra Forsvarets elektroniske pasientjournalsystem, Sandok. Psykiske skader påført i tjeneste er ikke med i oversikten.

– Jeg sydde et par kutt som aldri ble rapportert

Pressetalsmann for Forsvarssjef Harald Sunde, oberstløyntnant Bent Ivar Myhre, bekrefter over Aftenposten.no at ikke alle mindre skader er i statistikken.

— Alle alvorlige skader innrapporteres SANDOK (Forsvarets elektroniske pasientjournalsystem, journ.anm) .

- Unntaksvis kan det være mindre og ikke-stridsrelaterte skader som ikke nødvendigvis registreres, dersom denne er behandlet av en utenlandsk avdeling, skriver Myhre i en epost.

- Hvorfor går Forsvaret ut med så konkrete tall på skadede, dersom alt ikke ”nødvendigvis blir registrert”?

— Forsvaret er opptatt av å levere et så optimal og presis statistikk som overhode mulig, skriver Myhre.

- Nøyaktig på innrapporterte skader

Forsvarets sanitet har gått igjennom pasientjournalene til den enkelte som har tjenestegjort i Afghanistan i perioden 2001-2010.

- Det er et formidabelt arbeide som har resultert i at vi kunne levere en nøyaktig statistikk på de skader som er innrapportert. Samtidig er vi også åpne på begrensinger i rapporten, skriver Myhre og viser til at dette er redegjort for i rapporten og da rapporten ble fremlagt.

— Det er ikke uvanlig at når slike store undersøkelser finner sted så presenteres nøyaktige tallverdier, hvorpå en er åpen på mulige begrensninger i funnene, skriver Myhre.

— Eksempelvis dersom personell har blitt skadet eller syke uten at dette har medført kontakt med helsetjenesten i Forsvaret, vil ikke nødvendigvis dette være dokumentert i pasientjournalen SANDOK, skriver han.

- Viktig med oversikt

- Betyr dette at det ikke er mulig å vite med sikkerhet hvor mange nordmenn som er skadet i Afghanistan?

— Formålet med skaderapporteringen er å få en oversikt over omfang av skader, sykdom og dødsfall oppstått under tjenesten i Afghanistan i perioden 2001-2010. Dette er viktig for å få oversikt, vurdere sikkerhetstiltak og ikke minst vite hvilken risiko og belastning Forsvarets menn og kvinner er utsatt for. Desto mer presis rapporteringen blir, ref ovennevnte eksempel, desto mindre blir begrensningene i tallverdiene, skriver han.

Han vil ikke kommentere opplysningene om at soldater har latt være å rapportere om skader i frykt for å bli nektet senere tjeneste, men sier på generelt grunnlag:

- Det skal heller ikke være slik at soldater ikke melder fra at de er skadet. Dersom det er slike eksempler håper vi på at dette ikke er av alvorlig art slik at de kan få behandling, sier Myhre.