Norge

Ku-rap er skikkelig krise

Utslipp som skader Jordens klima kommer ikke bare fra fabrikker og biler. Det kommer også fra kuene og oksene.

KurapCMYK-T8hTuUmPtt.jpg
  • Ole Mathismoen
    Ole Mathismoen
    Journalist
KurapCMYK-T8hTuUmPtt.jpg

Når kuer raper og promper (som de gjør veldig ofte!) slipper de ut en gass som heter metan. For mye metan (CH4) er ikke bra for klima.

Kua har skylda?

Nesten halvparten av alle metan-utslipp i Norge kommer fra husdyrene. Men vi har jo alltid, til alle tider, hatt husdyr, sier mange. Hvordan kan DET plutselig være et problem?

Ja, vi har alltid hatt husdyr og vi har alltid spist kjøtt og ost og drukket melk. Det skal vi fortsette med. Men vi spiser mye mer kjøtt nå enn vi gjorde før. Det betyr at utslippene fra dyrene også har økt.

Mer kjøtt

I 1959 – altså for snart seksti år siden – spiste hver nordmann 37 kilo kjøtt i året. Nå spiser hver og en av oss nesten 80 kilo hvert år! Det er et gjennomsnitt. Noen spiser mye mindre, andre spiser mer.

Det er regnet ut at hver nordmann nå spiser hele 1200 dyr i løpet av livet. Det er temmelig mye.

Utslippene av gasser som skader Jordens klima er 75 ganger så stort for en kilo kjøtt som for en kilo poteter.

Mer grønnsaker — mindre utslipp?

Det betyr at dersom hver enkelt av oss spiser mindre kjøtt og mer grønnsaker, vil det raskt føre til mindre utslipp av klimagasser. Det hver og en av oss gjør her, om vi spiser mer grønnsaker og mindre kjøtt, kan altså få stor betydning.

I Norge står landbruket – altså bøndenes produksjon av mat – for drøyt åtte prosent av klimagassutslippene. Men globalt, altså verden under ett, er andelen mye større. Verdens landbruk står for nesten 20 prosent av klimagassutslippene, og kjøttproduksjonen står for svært mye av dette.

Vi spiser mer og mer kjøtt. Her ser du forskjellen fra 1959 til nå.

VISSTE DU AT:

Når kuer, okser, sauer og geiter fordøyer gresset de har spist, dannes det store mengder tarmgasser i magen. Dette raper (og til dels promper) de ut. Tarmgassen består hovedsakelig av metan (CH4). Og for mye metan er ikke bra.