Se finansdebatten om 2017-budsjettet direkte fra Stortinget

KrF-leder Knut Arild Hareide la under finansdebatten i Stortinget ikke skjul på sin skuffelse over regjeringens opptreden under årets budsjettforhandlinger.

I tolvte time klarte regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF å bli enige om en avtale om 2017-budsjettet lørdag – på overtid av overtiden.
Hareide viser til at de fire partiene i nesten ett år forhandlet uten å komme fram til en enighet om hvordan fjorårets avtale om et grønt skifte skulle følges opp.

– Så velger regjeringen, noen dager før statsbudsjettet kom, å legge fram sitt forslag som et ultimatum!

– Jeg vil si at det er ikke slik budsjettforhandlinger skal drives. De starter ikke med fastlåste standpunkter. Men enda viktigere – det er ikke slik en mindretallsregjering skal opptre overfor sine samarbeidspartier, konstaterte Hareide.

Han hadde også følgende budskap til statsminister Erna Solberg (H):

– En mindretallsregjering som stiller ultimatum, styrer i realiteten mot en mulig regjeringskriseAnklages for manglende prioriteringer.

  • Hør Aftenpostens politiske redaktør kommentere budsjettet i podkasten Aftenpodden. I iTunes eller her:

Anklager fra Ap

Ap-leder Jonas Gahr Støre anklager regjeringen i å svikte i en av sin mest grunnleggende oppgaver, nemlig å sørge for stabilitet og forutsigbarhet.

– Det vi har vært vitne til denne budsjetthøsten, er ikke trygg politisk styring, sa Støre i sitt innlegg i finansdebatten.

Han understreket at Norge er forskånet fra mye av den politiske uro man ser i mange andre land, men at den vanskelige budsjettprosessen har skapt usikkerhet også her. Behandlingen har vært preget av gjentatte brudd på frister og uoversiktlighet, konstaterte Arbeiderparti-lederen.

– Det er talende at det like til de siste timene før enigheten sent lørdag kveld handlet om brudd, mulig kabinett-spørsmål og regjeringens avgang. Stortingsbehandlingen er nå preget av hastverk, sa han.

Støre var likevel glad for at det lyktes de fire partiene å komme til enighet.

– Et fullstendig borgerlig sammenbrudd i høst hadde kastet Norge ut i en belastende politisk krise, et halvt år før et valg. Norge trenger ikke en slik krise i disse utfordrende tidene, sa han.

Regjeringen og støttepartiene fikk på nytt kritikk for ikke å ta arbeidsledigheten tilstrekkelig alvorlig. Ledigheten går opp, det skapes for få nye arbeidsplasser og utryggheten i deler av arbeidslivet øker, fastholdt Støre.