Jensen og Cappelen diskuterte sine familieproblemer hyppig på SMS

I flere hundre SMS-er utveksler Eirik Jensen og Gjermund Cappelen informasjon om meget personlige forhold. Kontakten skjer over år.

Eirik Jensen har et kroppsspråk som viser at han er lei aktor Kristine Schillings utspørring etter ni dager i vitneboksen. Dette bildet er tatt fra rettsforhandlingenes første dag.

I retten tirsdag fortsatte utspørringen av sms-ene som har gått mellom Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Det ble svært ampert i retten da Spesialenhetens aktor Kristine Schilling stilte spørsmål om barna hans og la frem sms-er som handler om problemer på hjemmebane.

Kodemeldinger

Mens Eirik Jensen forklarer at kodemeldinger fra sommeren og høsten 2011 relaterer seg til hans bekymring for Cappelens snusfirma «Pure Nordic Tobacco», mener aktor Kristine Schilling at eks-politimannen maser for å få mer penger.

Schilling fortsetter tirsdag å borre rundt sms-er der Jensen blant annet lurer på om det «snart er lys i tunnelen», og han påpeker at det har «vært mørketid lenge». Han spør også om det «er noen bedring på bildesiden?».

– Dette har med snusfirmaet å gjøre, svarer Jensen.

Han er synlig irritert over aktor, og gjør det klart at han ikke liker hennes antydninger om at dette er «pengemas» fra hans side mot hasjimportøren.

«Kontoret er tynt bemannet»

I en annen melding skriver Jensen til Cappelen: «Er tilgjengelig på telefon. Kontoret er tynt bemannet. Vi har måttet prioritere å avhjelpe andre firmaer».

Jensen sier at dette kan bety at Oslo-politiet har måttet hjelpe andre politidistrikt, men at dette ikke var informasjon Cappelen kunne ha nytte av:

– Men om du er kriminell kan det jo være greit å vite at politiet er tynt bemannet, spør tingrettsdommer Heger?

– Det tviler jeg på, svarer Jensen, og legger til at det viktigste hinderet møter smuglerne ved grensen.

Innrømmer «privat relasjon»

Høsten 2011 og i 2012 hadde både Jensen og Cappelen utfordringer privat, og flere av meldingene berører nære familiemedlemmer og deres problemer.

– Er det vanlig å dele slikt med en kilde? spør Schilling.

Jensen vedgår da at de nok hadde utviklet en «privat relasjon» hvor de forsøkte å støtte hverandre.

– Når man bygger en relasjon er det ikke uvanlig å bruke eksempler fra eget liv som treffer den andre. Det er snakk om å bygge tillit, sa Jensen.

Dommeren: – Bil og solkrem?

Det oppsto en ordveksling mellom Schilling og Jensen om bruken av ordet «motor» og behovet for å «bytte motor» i en melding han sender til Cappelen i oktober 2011.

-I går var vi enige om at motor er kodeord for narkotika, spør Schilling?

-Vi har aldri vært enige om det, svarer Jensen.

-Hva slags motor skulle han bytte? Hvorfor ville du vite hvor lang tid det gikk?

-Det har med mobiliteten hans å gjøre. Menn prater sammen om bil, de fleste av oss er interessert i det.

Da kommer det tørrvittig fra dommer Kim Heger:

-Menn prater om bil og solkrem?

Mange i salen og på presserommet har store problemer med å holde latteren inne.

Mandag var et langvarig tema i retten Jensens mange værrelaterte meldinger fra MC-ferien gjennom Europa samme sommer. Jensen sendte blant annet sms’er om «fint vær over hele linja» og behovet for å bruke rett solfaktor.

Tirsdag opplyste Schilling i retten at det i en periode da Jensen hadde 66 dagers ferie ble det utvekslet 107 sms-er mellom Jensen og Cappelen.

Gjermund Cappelen og Eirik Jensen sendte hverandre flere hundre tekstmeldinger, mange av dem fra utlandet.

Husker et møte i 2011

Jensen opplyste under eksaminasjonen av aktor at han husker et møte med Cappelen i Konows gate fredag 14. oktober 2011.

Dette vekker dommer Kim Hegers interesse, etter at Jensen tidligere har forklart at han ikke husker 9–10 andre slike møter med sin kilde.

Men Jensen kan ikke bringe frem veldig mange detaljer fra møtet, og husker ikke om de diskuterte hvorvidt Cappelen nettopp hadde vært i Dubai eller København.

Satt i stab, var likevel operativ

Selv om Eirik Jensen var tvangsflyttet over i en stabsfunksjon som rådgiver etter en konflikt med sjefen for orgkrim, Einar Aas, ga han overfor Cappelen inntrykk av at han fortsatt var operativ:

– Du skriver «hvordan ser ordreboka ut? Er klar til å sette folk i jobb her». Hva betyr det?

– Det betyr vel om det er mulighet for at han får den informasjonen han trenger.

– Jeg har ikke sett den koden før og du har ikke fortalt om den før. Hva betyr «ordreboken»?

– Det betyr at du har informasjon eller om det er mulighet for fremdrift, at jeg maser, kanskje at noen maser på meg.

Spørsmål om pengegaver

Eirik Jensen blir synlig irritert når aktor Kristine Schilling begynner å stille spørsmål ved problemer i familien hans og pengegaver til barna.

Ifølge Schilling har Jensen overført 238.000 kroner via bank i perioden 2004 til 2013. Jensen er tydelig oppbragt over temaet og kommer med en klar mishagsytring.

Dommer Kim Heger påpeker at Jensen er tiltalt i en alvorlig straffesak, og at han må tåle at også hans private forhold belyses.


Rettskommentator Inge D. Hanssen følger Jensen/Cappelen-saken for Aftenposten. Her er hans kommentarer:

Rettens dag 9: Ingen gemyttlig stemning i rettssal 250, akkurat

Rettens dag 8: Hvorfor skulle Eirik Jensen sette kriminelle penger inn i banken?

Rettens dag 7: Ingen god dag i retten for Eirik Jensen

Rettens dag 6: Kunne Oslo-politiet ha avverget et drap?

Rettens dag 5 gikk for lukkede dører, derfor ingen kommentar.

Rettens dag 4 – Jensen tøyer regelverket både som politimann og som privatperson

Rettens dag 3 – Cappelen var «gull» for Jensen

Rettens dag 2 – Jensen er offensiv i vitneboksen.

Rettens dag 1 – Cappelen har papir på tvilsom troverdighet

I forkant av rettssaken: Eirik Jensen: Skurk eller bare purk?