Norge

Venstrepolitiker vil gi rusmisbrukere nytt medikament for å slippe suget etter rus

En norsk studie viser at pasienter som får injisert legemiddelet naltrekson hver måned, i stor grad slutter å ha sug etter rus. Nå spør Venstrepolitiker Carl-Erik Grimstad om flere kan få tilbud om behandlingen.

En norsk studie viser at pasienter raskere kommer ut av misbruk ved å bruke et legemiddel som ikke er godkjent.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Nyvalgt medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, Carl-Erik Grimstad (V), spør allerede førstkommende onsdag helseminister Bent Høie om han vil vurdere om legemiddelet, naltrekson, kan bli en del av Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

  • Dette har vi også skrevet om LAR: 50 barn blir født med abstinens, men politikere vil ikke ha prevensjonskrav

– Ved flere norske sykehus pågår forskning der pasienter har fått tilbud om langtidsvirkende naltrekson til erstatning for annen LAR-medisin. Publiserte resultater er lovende. Slike studier er det viktig å videreføre og utvide med tanke på å utvikle og forbedre LAR for de tyngste opiatavhengige brukerne, sier Grimstad.

Nå vil han vite om helseministeren vil legge til rette for at slike forskningsprosjekter kan videreføres og utvides.

Medikamentet settes som sprøyte en gang i måneden

I studien, som er ledet av psykiater Lars Tanum, deltok 165 personer, hvorav 159 ble tildelt medisiner, enten langtidsvirkende naltrekson eller suboksone. Suboksone er det foretrukne legemiddelet i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge og i flere land i Europa.

Langtidsvirkende naltrekson blir gitt som en injeksjon i setemuskelen en gang i måneden og reduserer i betydelig grad russuget for heroin og andre rusmidler.

Dette gjelder også redusert russug for alkohol og amfetamin. Langtidsvirkende naltrekson forebygger også effektivt overdosefare i større grad enn suboksone, sier Tanum.

Studien ble publisert i tidsskriftet JAMA Psychiatry tidligere denne uken.

Oppfølgingsstudien ble endret av etiske grunner

Av etiske grunner åpnet forskerne i oppfølgingsstudien for at alle kunne velge langtidsvirkende naltrekson, fordi effekten var så god.

Studien er den første som er gjort på langtidsvirkende naltrekson i Vest-Europa, og den første studien i verden som sammenligner langtidsvirkende naltrekson med suboksone.

Det er også den første studien i verden som sammenligner langtidsvirkende naltrekson med noen former for LAR medisin.

Hovedfunnet i studien er at langtidsvirkende naltreksoe ga en signifikant større reduksjon i rusbruk enn suboksone, Deltagerne var gjennomgående mer fornøyd med naltrekson enn med suboksone og ville i høy grad anbefale denne behandlingen til andre.

Ikke tilgjengelig i dag

– Langtidsvirkende naltrekson er i dag ikke tilgjengelig på markedet i Norge eller Vest-Europa, men resultatet av studien bør stimulere til at slik behandling blir gjort tilgjengelig for opiodavhengige personer som vil slutte med sitt opioidbruk. Vi ser denne behandlingen som et fremtidig viktig redskap innen legemiddelassistert rehabilitering (LAR), sier Tanum.

Venstrepolitiker: Dagens LAR-behandling er for tilfeldig

Carl-Erik Grimstad mener at LAR-behandlingen er preget av uensartet praksis over hele landet, og at den gir rom for utstrakt skjønn blant legene.

– Pasienter som har hatt god virkning av en type legemiddel gjennom mange år, kan bli fratatt dette dersom de skifter lege, sier Grimstad.

– Mange leger er redde for å bli fratatt lisensen. Senest i dag snakket jeg med en LAR-pasient i Tønsberg som har sterke bieffekter av det medikamentet hun tilbys, men hennes lege vil ikke skifte, sier Venstre-politikeren.

Les mer om rus:

Les mer om

  1. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  2. Rehabilitering
  3. Rus