Da Svein Kristiansens kreftsyke kone var døende, følte de seg avvist av det norske helsevesenet

Nå åpner Arbeiderpartiet for å endre det offentlige tilbudet etter en dansk modell, slik at dødssyke nordmenn kan føle seg bedre ivaretatt.

Svein Kristiansen fra Trondheim mistet kona til bukspyttkjertelkreft med spredning for drøyt to år siden.

Aftenposten har den siste tiden skrevet flere artikler om nordmenn som velger kreftbehandling i utlandet når de føler at det norske tilbudet ikke strekker til. Flere pårørende og pasienter forteller at grunnen til at de reiser, er lav tillit til det norske helsevesenet og en opplevelse av at det offentlige tilbudet er for konservativt.

Fenomenet er godt kjent også i Danmark: Kreftpasienter brukte sparepengene sine, samlet inn penger og satset alt på behandling i utlandet, ifølge kreftforsker Benny Vittrup ved Herlev hospital.

Les hele saken med abonnement