Symptomer på alvorlige bivirkninger kommer akutt, og flere dager etter vaksinering

De sjeldne, men alvorlige bivirkningene etter Astra Zeneca-vaksinen kan behandles. Men det er avgjørende at de vaksinerte oppdager det i tide.

Hvis man kommer raskt til behandling, kan de fatale bivirkningene etter Astra Zeneca-vaksinen behandles, mener norsk professor.

Bruken av Astra Zeneca-vaksinen er satt på vent i Norge etter at tre personer innlagt ved OUS døde etter å ha fått vaksinen. I tillegg ble to andre også lagt inn ved OUS med sjeldne tilfeller av alvorlig blodpropp etter å ha fått vaksinen.

Vaksinen har flere vanlige bivirkninger som inntreffer samme dag og i dagene etter. Men disse alvorlige bivirkningene kommer først etter ca. syv dager. Symptomer på disse er blant annet blåmerker, hudforandringer, hodepine og magesmerter.

Dette kan igjen føre til fatal sykdom. Tre nordmenn er døde etter å ha fått vaksinen. De fikk en kombinasjon av lave blodplater, blødninger og blodpropp.

Helseminister Bent Høie satte sist uke ned et ekspertutvalg som skal vurdere om vaksineringen med Astra Zeneca skal startes opp igjen, om vaksinen skal tas ut av vaksineprogrammet, eller eventuelt tilbys frivillige utenfor programmet.

Blødninger og hodepine

Geir E. Tjønnfjord er professor og avdelingsleder ved avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus. Han er er usikker på hvilken betydning kunnskap om symptomene vil kunne ha for mennesker som tar vaksinen.

– De fleste av våre fem pasienter hadde vært i kontakt med lege og helsepersonell i forkant av at de meldte seg med dramatiske symptomer, opplyser Tjønnfjord.

– Hvordan kan man oppdage tilstanden med lave blodplater, blodpropp og blødninger etter vaksinering?

– De kjenner ryggsmerter, hodepine og magesmerter i tillegg til blødningsmanifestasjoner, som er punktformige blødninger i huden og større blåmerker.

– Hvor raskt kommer symptomene?

– Det ser ut til at symptomer kommer seks-syv dager etter vaksinen. Pasientene kom til oss etter syv til ti dager. De største forskjellene på disse bivirkningene og alminnelige bivirkninger etter vaksinen, er altså at de dramatiske bivirkningene kommer senere. De vanlige bivirkningene går vanligvis over etter en til tre dager.

Kan raskt påvises ved blodprøve

– Vil ikke folk gå raskere til lege når de nå blir kjent med bivirkningene?

– Mange vil nok kontakte lege, men det betyr ikke at det er de riktige personene som kontakter lege og kan behandles i tide. Det som kan være til hjelp, er at helsepersonell er oppmerksomme på muligheten på en helt annen måte enn de var.

– Hvordan kan man avdekke denne alvorlige tilstanden, med lave blodplater, blødninger og blodpropp?

– Det kan man gjøre ved en enkel blodprøve som vanligvis ikke tar mer enn 30 minutter fra prøven er tatt til svaret foreligger, dersom den er merket med prioritert prosessering.

– Hvordan kan man behandle denne tilstanden?

– Det ser ut til at behandling med intravenøst immunglobulin (gjerne omtalt som IVIG) stopper prosessen. Det er helt klar avgjørende at behandlingen kan startes før det er kommer til alvorlig organskade så som hjerneblødning, blodpropp i levervener og lunger, for å nevne noe.

FHI: Vanskelig å avdekke tidlig nok

Overlege Sara Viksmoen Watle ved FHI sier symptomene på denne tilstanden kan være diffuse i starten og at det vil kunne medføre forsinket kontakt med helsevesenet. Hun tror det blir vanskelig å ta en blodprøve av alle vaksinerte for å avdekke dette.

– Man vet ikke sikkert at fallet i antall blodplater er synlig i en blodprøve tidlig nok i forløpet.

Les også

Utsetter beslutning om Astra Zeneca-vaksinen til 10. mai

Viksmoen Watle sier FHI har fått tydelige anbefalinger fra medlemmer av deres kliniske ekspertgruppe om at det vil kunne være vanskelig å fange opp disse individene tidlig nok, og at det ikke er etablert en god nok behandling.

– Det kan være at større årvåkenhet og mer kunnskap om mulige behandlingsalternativer kan endre dette, men det er fortsatt en alvorlig tilstand som kan føre til betydelig sykdom og i verste fall død hos dem som rammes.

Pasient oppdaget blodpropp og ble frisk

Legemiddelverket har mottatt en rekke meldinger om bivirkninger av Astra Zeneca-vaksinen.

De fleste dreier seg om de vanlige bivirkningene, slik som smerter på injeksjonsstedet, feber, frysninger, muskelsmerter og uvelfølelse.

Legemiddelverket var pådriver for at EMA la inn de dramatiske bivirkningene etter Astra Zeneca-vaksinen som informasjon i produktinformasjonen

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen tror, som FHI, at det kan være vanskelig å oppdage de dramatiske bivirkningene så tidlig at de kan behandles slik at det ikke oppstår komplikasjoner.

Men han presiserer at kunnskapen både om diagnose og behandling vil øke i tiden fremover.

– Hvis symptomene tiltar mer enn tre dager etter vaksinasjonen må pasienten oppsøke sykehuset. Vi vet om en pasient som oppsøkte sykehus etter å ha lest advarslene fra FHI og Legemiddelverket. Det viste seg at hun hadde en mindre alvorlig blodpropp og ble bra, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

– Etter at vaksineringen ble satt på pause, har det ikke blitt meldt som flere slike alvorlige hendelser sier Madsen.

Les også

Ni dødsfall og 31 tilfeller av blodpropp etter Astra Zeneca-vaksine i Tyskland

Viktig å teste for antistoffer

Forskere fra OUS og Universitetssykehuset i Nord-Norge publiserte nylig en artikkel der de beskrev fem av dem som har fått alvorlige bivirkninger, hvorav tre endte med døden.

Avslutningsvis i artikkelen skriver de det funnet er at leger bør ha en lav terskel for å be om ELISA-testing, en test som måler antistoffer i blodet.