Norge

- Har ikke lov til å overvåke innhold

Forsvarsministeren slår fast at det var helt nødvendig å starte etterforskning av Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST).

Slik ser det ut inne på Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) på Jørstadmoen ved Lillehammer.
  • Jostein Ihlebæk
    Jostein Ihlebæk

Kripos har igangsatt etterforskning etter at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen varslet om at Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) kunne ha gått utover rammene sine, og ha overvåket innholdet i datatrafikken fra enkeltpersoner i departementene. Så langt er det uklart om det har foregått målrettet overvåking av datatrafikken til enkeltpersoner, som statsminister Jens Stoltenberg (Ap), eller om det er snakk om generell kontroll av datatrafikk som har gått til og fra institusjonene som er koblet til Forsvarets sikre nettverk. Men mistanken om overvåkning er nok til at Forsvarsdepartementet slo alarm. — Forsvarets sikkerhetstjeneste har ingen hjemmel til å gå inn på innholdet i datatrafikken. Det kan ha skjedd, og bare tvilen om det har gjort at vi har anmodet politiet om etterforskning, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til NTB. Statsministeren er taus om etterforskningen. - Forsvarsdepartementet har bedt politiet undersøke om noe ulovlig har funnet sted. Det er viktig at politiet nå får gjennomført dette arbeidet. Inntil politiets gjennomgang foreligger ønsker ikke jeg å kommentere denne saken ytterligere, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Klar avgrensning

Gisle Hannemyr, forsker ved Institutt for Informatikk ved UiO, påpeker at FOST ikke nødvendigvis har gjort noe ulovlig. Han viser til at FOSTs instrukser tilsier at de skal passe informasjonsflyten på Forsvarets nettverk og sikre nettverket mot angrep. Dersom FOST har fått varsel om at noen som er koblet på nettverket har gått inn på uvanlige nettsider, er det innenfor deres instruks å varsle om den uvanlige nettbruken. Hannemyr understreker samtidig at det ikke er innenfor FOSTs instruks å gå gjennom enkeltpersoners surfevaner eller epost. Det er heller ikke innenfor instruksen at de skal overvåke departementenes nettbruk. - Forsvaret har en klar avgrensning når det gjelder overvåkning av innenlandske aktører, og dersom det har skjedd vil det være ureglementert overvåkning, sier Hannemyr til Aftenposten.no.

Ingen overraskelse

Forsvarsdepartementet bekrefter at flere offentlige myndigheter er koblet opp mot Forsvarets datanetterk. Hannemyr tror ikke det er en sikkerhetsrisiko at utenforstående instanser er koblet opp mot Forsvarets nettverk. - Det er ingen overraskelse at andre instanser er koblet opp mot Forsvarets nettverk. Det er riktig at Forsvaret dermed kan få innsyn i trafikken på nettverket, på samme som Telenor har mulighet til innsyn i nettbruken hos dem som er koblet opp mot deres nettverk. Infrastruktureieren har en god teknisk mulighet til å overvåke trafikken på nettverket. Men når det er representanter for Staten som eier infrastrukturen må man anta at de forholder seg til norske regler og lover, sier Hannemyr. Kripos er fortsatt så tidlig i etterforskningen at de ikke ønsker om å kommentere hvorvidt det faktisk kan ha skjedd noe straffbart. Statsadvokat Petter Mandt er også svært tilbakeholden med opplysninger om etterforskningen og sakens faktiske innhold. Heller ikke FOST ønsker å kommentere anklagene som er blitt rettet mot dem. - Nå må de få litt arbeidsro. Det blir helt feil å gå inn i detaljer av etterforskningen, sier Christian Øverli, pressetalsmann for Forsvaret. Forsvarssjef Sverre Diesen sier etterforskningen av Forsvarets sikkerhetstjeneste er viktig av prinsipielle grunner, men at det ikke er mistanke om at ansatte har brutt loven.– Jeg har ingen grunn til å tro at det har foregått ulovligheter, sier Diesen til NTB.Diesen sier politianmeldelsen kom på bordet fordi man ønsket å teste om de som hadde overvåket datastrømmene hadde holdt seg innenfor regelverket.– Det er en prinsipiell sak, hvor det er interessant med en politimessig vurdering, sier Diesen.

Les også

  1. Stortinget vil til bunns i overvåkingssaken

  2. Kan ha overvåket samtlige statsråder

  3. Kan ha blitt overvåket