Norge

Rettssak 37 år etter flyulykken

Etter at Forsvaret har holdt saken hemmelig i i flere tiår, skal nå alle sider av flyulykken på Grytøya i 1972 belyses i lagmannsretten.

Helikopter og mannskaper undersøker området der den militære Twin Otteren (innfelt) styrtet i 1972.
  • Ole Magnus Rapp
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Nord-Troms tingrett avgjorde i fjor at saken var foreldet, slik Forsvaret og Regjeringsadvokaten påsto, men de pårørende anket. Nå har Hålogaland lagmannsrett bestemt at rettsprosessen skal fortsette. 25. januar neste år starter rettssaken.

Alle 17 om bord omkom da et militært Twin-Otter fly kolliderte med fjellveggen på Grytøya i Troms 11. juli 1972.

Beruset kaptein.

Den mest sannsynlige årsaken til ulykken var at kapteinen om bord var beruset. Da flyverens arbeidsdag startet, hadde han ca. 2,6 i promille. Hans alkoholproblem skal ha vært kjent innad i Forsvaret.

Flyturen fra Bardufoss til Stokmarknes var ikke planlagt. De skulle egentlig til Bodø, men kapteinen endret planen siden han skulle levere fra seg en påhengsmotor. Mannskapet lyttet heller ikke til værvarslet for det aktuelle området.

Advokat Arne Meltvedt representerer de pårørende, og mener at det er det eneste riktige at saken nå får full opplysning i lagmannsretten.

– Jeg kan ikke med min beste vilje forstå hvorfor staten skal tvinge gjennom at saken er foreldet. Den inneholder så mange menneskelige dimensjoner, og her er sentrale opplysninger de pårørende ikke har fått tilgang til, sier han.

Meltvedt påpeker at ønsket om å få vite hva som skjedde er det sentrale, deretter kommer spørsmål om økonomisk oppreisning.

– Uansett summer vil det ikke kompensere for ødelagte liv, sier han.

— En skam.

De pårørende har hatt tunge år etter flyulykken.

– Måten staten og Forsvaret har behandlet oss pårørende er en skam, sier 70 år gamle Per Tore Kristensen.

Han mistet sin kone og to små barn i flyulykken. Kristensen var da offiser i Forsvaret, og fulgte sin familie om bord i det militære ruteflyet i Bardufoss denne sommerdagen i 1972.

– Jeg festet barna til setene, tok farvel og så flyet ta av mot Bodø. Siden har jeg lurt på hva som egentlig skjedde, sier han.

Etter ulykken tok Forsvaret kontakt og spurte hvor de tre bårene skulle leveres. Siden har det vært helt stilt fra Forsvaret.

– Det var en voldsom opplevelse å lese granskningsrapporten, sier han.

Rapporten ble laget like etter ulykken, men ble hemmeligstemplet. En sentral årsak skal ha vært hensynet til mannskapets familier. Via en kollega i pensjonert kollega i etterretningstjenesten fikk Kristensen tilgang på rapporten i 2005. Omtrent samtidig vedtok Forsvarsdepartementet at den kunne nedgraderes.

De tre siste årene har de pårørende til passasjerene forsøkt å få til et forlik med Forsvaret, uten at det har lykkes. De pårørende til mannskapet inngikk forlik, mot at staten betalte deres saksomkostninger.

– Jeg ønsker at dette skal løses i minnelighet, men det kan virke vanskelig. En rettssak er greit, men det kommer til å bli tøft, sier Per Tore Kristensen.

– Er foreldet.

Advokat Thomas Naalsund hos Regjeringsadvokaten mener lagmannsretten ikke har avvist at saken er foreldet.

– I beslutningen heter det at «Slik saken på nåværende tidspunkt er opplyst finner lagmannsretten at den ikke har tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med at saken er foreldet. Saken blir derfor å fortsette».

– Vi mener saken er foreldet. Det er snart 40 år siden ulykken skjedde, og bevisene er betydelig svekket. Mange eventuelle vitner er også døde, sier Naalsund.

– Skulle lagmannsretten komme til at kravene ikke er foreldet, er det statens syn at det uansett ikke er grunnlag for å utbetale oppreisning i saken, sier han.

Naalsund viser også til at ulykken ble gransket av Forsvaret og påtalemyndigheten, uten at det ble reist kritikk mot noen overordnet. I en pressemelding ble alkoholbruk antydet som årsak.

– Det var vanlig i Forsvaret å hemmeligstemple slike rapporter. Likevel har vi forståelse for at de pårørende reagerer, sier Regjeringens advokat.

Aftenpostens omtale av Grytøyaulykken 11. juli 1972.