Ni dager siden raskatastrofen. Dette har skjedd så langt.

Ti personer mistet livet. Tre omkomne ligger fremdeles i skredområdet. Skredkatastrofen har rystet hele landet. Nå får noen av de evakuerte vende tilbake.

Dette dronebildet av skredområdet er tatt 6. januar.

Ni dager etter leirskredet i Gjerdrum i Viken kunne beboere i rundt 220 boliger flytte tilbake til hjemmene sine fredag formiddag.

Det er evakuerte som er hjemmehørende i områder som ligger ytterst i det evakuerte området som nå kan flytte tilbake.

– Det er veldig gledelig første skritt i prosessen med å normalisere forholdene for våre innbyggere, sier ordfører Anders Østensen (Ap).

Mannskaper fra Heimevernet fjerner politisperringene fredag formiddag. Gro Staalesen, som er en av de evakuerte, får lov til å dra hjem igjen til leilighetens sin i Ask sentrum.

Området som nå åpnes for tilbakeflytting, er grundig vurdert av NVE. Deres konklusjon er at det er trygt å bo og oppholde seg i det frigitte området.

Ni dager på hotell

Fredag formiddag våknet Ask sakte til liv. De evakuerte vendte hjem etappevis. Først ut var butikkeiere og ansatte i områdene som er frigitt. Bunnpris åpnet med redusert utvalg. De fleste butikkene vil åpne for publikum lørdag.

Så kom beboerne i busser og lånte biler, med bager fulle av donerte klær.

Cihan Altunbas og Eitan Keskin bor og jobber i sentrum av Ask. De husker ikke helt om de fikk låst ytterdøren da de fikk fem minutter på å forlate hjemmet tidlig 30. desember.

Cihan Altunbas (til venstre) og Eitan Keskin kunne fredag formiddag flytte tilbake etter ni dager på hotell.

– Det som skjedde med oss er ikke viktig. Vi tenker på dem som er omkommet eller savnet, sier Keskin. I dagene før katastrofen var han flere ganger inne i området der skredet tok liv og ødela boliger for å leverte pizza til beboere.

– Vi sender gode, varme hilsener til de som fortsatt har problemer, de som er igjen på hotellet. Jeg håper det ordner seg for dem også. Den norske staten er god og varm. Vi er blitt tatt godt vare på. Nå gleder jeg meg til å ha en vanlig dag, sier Keskin.

– Dere er ikke engstelige for å flytte tilbake?

– Nei, svarer de samstemt.

Raset har trolig gjort skader for et milliardbeløp. For enkelte kan det ta opp til ett åt før de får flytte tilbake. Andre får aldri flytte tilbake. Det gjelder særlig de som har hus ved raskanten.

Les også

Fem av beboerne i boligkomplekset deres er savnet

Mange ble reddet ut av gropen

De aller fleste lå og sov da husene deres ble tatt av skredet ved 04-tiden natt til onsdag 30. desember. 14 bygninger med 31 boenheter ble slukt av bakken. 1000 mennesker ble evakuert de neste timene. Flere hundre evakuerte ble kjørt til hotell på Olavsgaard. Etter hvert ble evakueringssonen utvidet.

Flere personer i rasområdet havnet i gropen. Noen raste av gårde flere hundre meter. Mange ble reddet av redningshelikoptrene som var på plass etter kort tid. Video fra redningsaksjonen ble frigitt tidligere i uken.

I ettertid har det vært flere innsamlinger for å hjelpe de evakuerte over kneika. Det er samlet inn flere millioner kroner for dem.

Les også

Kongefamilien møtte skredrammede og redningsmannskaper i Gjerdrum

Letingen satt på vent – tre er fortsatt savnet

I starten meldte politiet om at over 20 personer var ikke gjort rede for etter skredet. Etter hvert ble det konkludert med at ti personer var savnet.

Hittil er syv av ti savnede funnet omkommet. Mens letemannskapene tidligere har hatt stor tro på å finne noen av dem i live, ble det på tirsdag konkludert med at det ikke er håp om å finne mennesker i live.

Skadeomfanget etter skredet er enormt.

Derfor er letingen etter de tre siste personene satt på vent til over helgen. Fredag skal mannskaper fra brannvesenet bistå politiet med å legge ut isolasjonsmatter i deler av rasområdet. Dette gjøres for å hindre frost og skal tilrettelegge for senere søk.

Mens letemannskapene har hatt noen svært hektiske dager i gropen, har kommuneansatte jobbet med andre oppgaver på bakkeplan. Fler beboere mistet vann og kloakk etter skredet. Kloakken går nå rett i naturen.

Les også

Hund overlevde i hulrom i raset – fortsatt håp om at savnede kan være i live

Har frigitt hundrevis av dokumenter

Gjennom flere tiår har Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjort undersøkelser og vurderinger av grunnforholdene i Gjerdrum. Før utbyggingen av boligfeltet Nystulia, der raset gikk, var det kjent at det var betydelige forekomster av kvikkleire i området.

Området ble i utgangspunktet vurdert til å ha høy risiko for skred. Det gikk et mindre skred i området i 2007.

Deler av skredområdet fotografert fra drone 3. januar.

Gjerdrum kommune har derfor begynt å gjøre tilgjengelig dokumentasjon fra plan- og byggesaker fra området som er berørt av raset. Kommunen sier målet er full åpenhet om alle deler av kommunens saksbehandling i disse sakene.

– Det spørsmålet jeg og alle berørte stiller oss, er hvordan dette kunne skje. Er det noe vi kunne gjort annerledes, og som kunne forhindret katastrofen, eller redusert omfanget? Jeg kan love at vi kommer til å gjøre alt vi kan for å komme til bunns i dette. Det er ingen som er mer opptatt av å finne svar på dette enn oss. For det er våre innbyggere som er rammet av katastrofen, sier ordfører Østensen.

Finn Nilsen og Wenche Skuland Nilsen mistet hjemmet sitt i raset på Gjerdrum. Selv var de på hytta i Valdres den natten.

Torsdag ble de første dokumentene frigitt. De neste dagene vil enda flere dokumenter offentliggjøres.

Kommunen skriver følgende på sine nettsider: Vi må lære av det som er skjedd. Arbeidet med utvikling av Ask og Nystulia slik det var før raset har pågått i 20 år. Gjennom disse årene er det gjort hundrevis av vurderinger og beslutninger, og det er avgjørende at vi ser disse både i blikket til tiden de ble tatt i og i bakspeilet etter katastrofen. Åpenhet er vesentlig for å få til denne læringen.

Kommunen advarte mot skred

Dokumenter Aftenposten hittil har studert, viser at kommunen var klar over skredrisiko. Flere bekker ved skredområdet i Gjerdrum kunne frakte bort jordmasser. I 2009 advarte kommunen om at det kunne utløse skred.

Bekkene går nedenfor boligfeltet som ble rammet av raskatastrofen. Helt fra byggingen av første del av boligfeltet på 2000-tallet, har NVE og annen ekspertise vært spesielt opptatt av dem.

Frykten har hele tiden vært at bekkene kunne rive med seg jordmasse og forårsake skred.

I flere omganger lovet kommunen og utbygger Odd Sæther å heve bekker, slik at de ble mer stabile og vannfallet ikke ble så stort.

Odd Sæther sier til Aftenposten at denne jobben ble gjort.

– Vi utbedret området i henhold til de retningslinjene vi fikk fra NGI. Massene ble stabilisert og det ble laget et nytt steinsatt bekkedrag. Området er dimensjonert for 200-års flom.