Politiet skal evalueres etter Jensen-saken

Politiet skal evalueres etter dommen mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen. Det har Politidirektoratet bestemt.

Politiet skal evalueres etter dommen mot Eirik Jensen, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Til VG sier politidirektør Benedicte Bjørnland at Politidirektoratet ønsker en evaluering for å se på læringspunkter etter Jensen-saken.

– Dette er noe vi har vurdert siden behandlingen i lagmannsretten, men vi har naturlig nok måttet avvente til dommen ble rettskraftig, sier Bjørnland.

Hun sier de vil komme tilbake med evalueringsutvalgets sammensetning og mandat når dette er klart.

Jensen ble i Borgarting lagmannsrett dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. Dommen mot Jensen ble tirsdag rettskraftig etter at det ble klart at saken ikke skal behandles i Høyesterett.