Norge

- Surfing på porno utløste alarmen

Overvåkings-saken skal ha begynt med at en ansatt i Justisdepartementet surfet på nettporno.

  • Kristjan Molstad
  • Halvor Hegtun
    Journalist

Det skal ha vært Internett-bruken til en ansatt i Justisdepartementet som utløste overvåknings-saken. Det skriver NRK, som viser til "sentrale regjeringskilder".

Først da porno-surfingen ble innrapportert, ble overvåkningen oppdaget.

— Når vi nå har fått indikasjoner som tyder på at det kan ha foregått overvåking, at man har gått over den grensen, så måtte vi iverksette etterforskning, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I motsetning til Politiets sikkerhetstjeneste, har ikke Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST) hjemmel til å drive overvåking og avlytting.

I denne saken kan det ha skjedd, blant annet ved at tjenesten har gått inn og vurdert innhold på websider ansatte i departementet har besøkt.

- Handler om websidesøk

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil hverken avkrefte eller bekrefte disse opplysningene overfor Aftenposten.no, og har denne forklaringen på hvorfor denne saken har havnet hos Kripos, i stedet for hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM):

– Det gjorde vi i tråd med våre egne kontrollrutiner og i samråd med NSM, en tjeneste som ligger under Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet. Vi har ikke mistanke om politisk overvåking eller noe slikt, dette dreier seg om websidebesøk. Men like fullt er det sånn at det skal være personbeskyttelse for personell i Forsvaret og andre steder. Vi har bedt politiet finne ut av dette.

– Kan du utelukke at det også har skjedd overvåking av epost, telefon og brev?

– Vi har ingen grunn til mistanke om noe sånt. Men vi har altså bedt politiet gjennomføre en etterforskning. Mange vil nok gjerne lage dette til en stor sak. Men det viktige for oss er at ingen skal kunne stille spørsmål ved om vi holder oss innenfor lovverket.

– Kan du bekrefte at saken ble oppdaget i forbindelse med en øvelse i Justisdepartementet?

– Nei, jeg kan ikke bekrefte eller avkrefte noe som helst. Men saken er kommet opp som en del av eget arbeid og egne rutiner i Forsvaret og Forsvarsdepartementet.

– Kan du bekrefte at det var noen i Justisdepartementet som slo alarm?

– Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte noe. Men det var våre egne rutiner som ble fulgt opp.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Er det ikke du som har ansvaret for at regelverket til denne tjenesten er klart nok?

– Jo, vi har kontrollmyndigheten. Og derfor har vi jobbet med det ganske lenge.

–« Uklarheten omkring regelverket er lite tilfredsstillende,» sto det i EOS-komiteens årsrapport?

– Ja, og når EOS-utvalget påpeker det, gjør vi noe med det. Et arbeid har lenge vært i gang. Vi tok fatt i dette allerede i fjor, da vi satte ned en intern arbeidsgruppe som skulle gå systematisk gjennom regelverket.

– Sikkerhetstjenesten har vokst noe kolossalt i antall årsverk de siste årene, en femdobling. Hva er grunnen til det?

– Det er et spørsmål for forsvarssjefen. FOST har viktige oppgaver som klareringsvirksomhet og forebygging ute i felt. Og det er viktig at de sørger for at det ikke er virusangrep på dataen, sier Strøm-Erichsen.

Kan ikke avlytte

Samtlige statsråder og flere tusen ansatte i departementene kan ha blitt overvåket av Forsvarets sikkerhetstjeneste (FOST). Sikkerhetstjenesten har ansvaret for datasikkerheten i Forsvaret, og for å sørge for at sensitiv og hemmeligstemplet informasjon ikke kommer på avveie, eller at andre lands etterretningstjenester klarer å bryte seg inn på Forsvarets nett.


Både Kripos og Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings— og sikkerhetstjenestene (EOS-utvalget) undersøker nå om denne overvåkningen kan ha vært ulovlig. FOST har ikke hjemmel til å drive overvåking og avlytting.

Etter det Aftenposten erfarer har Forsvarets sikkerhetstjeneste blant annet sjekket nettsider som flere departementer og Statsministerens kontor har vært inne på. Dette er i strid med instruksen og er en av grunnene til at saken etterforskes.

Forsvarsdepartementet ble i fjor ble advart om arbeidsmetodene til Forsvarets sikkerhetstjeneste, uten at de satte i gang undersøkelser, melder NRK. Saken blir oppdatert.

Les også

  1. - Har ikke lov til å overvåke innhold

  2. Kan ha overvåket samtlige statsråder

  3. Kan ha blitt overvåket

  4. Kripos etterforsker Forsvarets sikkerhetstjeneste

  5. Stoltenberg: - Viktig at politiet nå finner ut hva som faktisk har skjedd